Zakończyliśmy cykl warsztatów „Bibliotekarze bibliotekarzom – wymiana doświadczeń”.

 Nasze kwietniowe spotkania w Koszalinie, Szczecinku oraz Kołobrzegu zakończyły tegoroczną edycję spotkań „Bibliotekarze bibliotekarzom”. Spotkania te poświęcone były promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w szkole i środowisku. Poprowadziła je Pani Maria Akida – nauczyciel bibliotekarz  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie. Pani Maria jest znaną animatorką kultury, niezłomną promotorką książek i mody na czytanie wśród dzieci i młodzieży. Prowadzi blog „Na ostrzu książki”, w którym zamieszcza między innymi recenzje przeczytanych książek, jest opiekunką wielu laureatów ogólnopolskich konkursów recenzenckich, poetyckich i fotograficznych dla młodzieży.   W 2018 roku została uhonorowana statuetką Błękitnej Damy przez Kapitułę ukonstytuowaną przy Bibliotece Publicznej im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej za wybitne zaangażowanie w życie kulturalne miasta poprzez kreowanie jego wizerunku. W roku 2017 biblioteka szkolna Pani Marii została laureatem 10. edycji ogólnopolskiego konkursu „Mistrz promocji czytelnictwa” organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Zorganizowane przez nas warsztaty były szczególnie cenne dla bibliotekarzy, albowiem Pani Maria dzieliła się swoim doświadczeniem z pracy bibliotekarza szkolnego. Podczas bardzo ciekawego wystąpienia opowiadała o swojej działalności, prezentowała metody pracy, sposoby na zachęcenie młodzieży do aktywności na rzecz biblioteki i szkoły. Na przykładach konkretnych działań przedstawiała problemy, z jakimi się spotykała. Jednocześnie dzieliła się praktycznymi radami, w jaki sposób te problemy pokonywać czy wręcz jak ich uniknąć. Szczegółowo opowiadała również o współpracy nauczyciela bibliotekarza z instytucjami lokalnymi. Pani Maria nie unikała również tematu działań, które nie zakończyły się zamierzonym przez nią sukcesem. Warsztaty okazały się prawdziwym bankiem pomysłów i stały się świetnym miejscem do wymiany doświadczeń przez nauczycieli bibliotekarzy.

                  

A my już teraz zapraszamy na nasze kolejne spotkania w nowym roku szkolnym!