Bieżące kursy organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli

 


Kurs 4.4.2. Monitor lub tablica interaktywna wspierająca zajęcia na lekcjach geografii, biologii, chemii  

Kategoria kursu 4. Nowoczesne metody nauczania 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Marek Suckiel 

Kalalendarz zajęć 2019-10-17 godz.: 14:30


Kurs 5.2.6. Zabawy muzyczne i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  

Kategoria kursu 2. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra   Izabela Janocha   Renata Pietras-Pacynko 

Kalalendarz zajęć  2019-10-19 godz.: 09:00 


Kurs 4.2.11. Trening umiejętności społecznych   

Kategoria kursu 2. Wychowanie i profilaktyka 

Nazwa grupy 1  

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Magdalena Szostak 

Kalalendarz zajęć 2019-10-19 godz.: 09:00 


Kurs 4.3.1. Dziecko z niepełnosprawnością we współczesnej szkole. Rola i zadania nauczyciela wspomagającego  

Kategoria kursu 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształcenie specjalne, integracyjne 

Nazwa grupy 2 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Bogumiła Załuska 

Kalalendarz zajęć 2019-10-19 godz.: 09:00 


Kurs 5.2.3. Kodowanie a rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  

Kategoria kursu 2. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra   

Kalalendarz zajęć 2019-10-19 godz.: 09:00


Kurs 8.17. Biżuteria ze skrawków codzienności  

Kategoria kursu 8. Inne 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Danuta Lech 

Kalalendarz zajęć 2019-10-22 godz.: 15:00


Kurs 8.25. Aktywna lekcja - zabawy na dobry początek  

Kategoria kursu  8. Inne 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Małgorzata Kulik 

Kalalendarz zajęć 2019-10-22 godz.: 15:00


Kurs 8.37. Sieć jako ucząca się społeczność zawodowa- spotkanie organizacyjne  

Kategoria kursu 8. Inne 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Renata Lemańczyk 

Kalalendarz zajęć 2019-10-23 godz.: 15:00


Kurs 8.38. Warsztat pracy nauczyciela szkoły branżowej. Motywacja a nuda szkolna.  

Kategoria kursu 8. Inne 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Maciej Wiktorowski 

Kalalendarz zajęć 2019-10-24 godz.: 15:00


Kurs 5.7.2. Inwentaryzacja i selekcja zbiorów bibliotecznych  

Kategoria kursu 7. Warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia Biblioteka Pedagogiczna Koszalin, ul. Piłsudskiego 62 

Kadra   Marzena Gazińska    Daria Kosior 

Kalalendarz zajęć 2019-10-24 godz.: 14:00


Kurs 6.25. Planowanie i prowadzenie ewaluacji wewnętrznej   

Kategoria kursu 6. Kursy e-learningowe 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra  Izabela Suckiel  Marek Suckiel 

Data rozpoczęcia kursu:   2019-10-24 


Kurs 2.3. Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej  

Kategoria kursu 2. Kursy kwalifikacyjne 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Izabela Suckiel 

Kalalendarz zajęć 2019-10-25 godz.: 15:30 


Kurs 5.2.3. Kodowanie a rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  

Kategoria kursu 2. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

Nazwa grupy 2 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Iwona Łotysz 

Kalalendarz zajęć 2019-10-26 godz.: 09:00 


Kurs 4.4.1. Wykorzystanie monitora lub tablicy interaktywnej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  (edukacja przedszkolna)

Kategoria kursu 4. Nowoczesne metody nauczania 

Nazwa grupy 5 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Marek Suckiel 

Kalalendarz zajęć 2019-10-26 godz.: 10:00


Kurs 4.5.10. Podstawy prawa oświatowego dla nauczycieli  

Kategoria kursu 5. Rozwój zawodowy nauczyciela 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra  Izabela Suckiel   Zenon Decyk 

Kalalendarz zajęć

2019-10-26 godz.: 09:00
2019-11-16 godz.: 09:00