Bieżące kursy organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli

 

Kurs 5.1.10. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka w edukacji wczesnoszkolnej poprzez zabawy sensoryczne  

Kategoria kursu 1. Edukacja wczesnoszkolna 

Nazwa grupy  1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Izabela Janocha 

Kalalendarz zajęć 2018-11-20 godz.: 15:00


Kurs 5.6.2. Geogebra na lekcji matematyki dla początkujących  

Kategoria kursu 6. Matematyka 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Barbara Pawlak 

Kalalendarz zajęć 2018-11-22 godz.: 15:00


Kurs 5.9.6. Kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności  

Kategoria kursu 9. Kształcenie zawodowe 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Maciej Wiktorowski 

Kalalendarz zajęć 2018-11-22 godz.: 14:00 


Kurs 5.2.4. Smyki kodują. Gry i zabawy rozwijające umiejętności w różnych edukacjach  

Kategoria kursu 2. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

Nazwa grupy 3 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Iwona Łotysz 

Kalalendarz zajęć 2018-11-24 godz.: 09:00


Kurs 5.1.4. Dobór metod i technik w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym  

Kategoria kursu 1. Wychowanie przedszkolne 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Renata Pietras-Pacynko 

Kalalendarz zajęć 2018-11-27 godz.: 15:00 


Kurs 4.3.1. Program profilaktyczny Unplugged. Szkolenie dla realizatorów programu  

Kategoria kursu 3. Wychowanie i profilaktyka 

Nazwa grupy 2 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Teresa Ogniewska 

Kalalendarz zajęć  

2018-11-27 godz.: 14:30
2018-11-28 godz.: 14:30
2018-11-29 godz.: 14:30