Bieżące kursy organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli

 


Kurs 8.2. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży  

Kategoria kursu 8. Oferta dodatkowa 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia Biblioteka Pedagogiczna Kołobrzeg, ul. Szpitalna 2d 

Kadra Anna Kiełb 

Kalalendarz zajęć 2019-11-20 godz.: 15:00


Kurs 8.40. Monitorowanie efektów kształcenia jako podstawa sukcesu ucznia na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie  

Kategoria kursu 8. Oferta dodatkowa 

Nazwa grupy 1  

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Maciej Wiktorowski 

Kalalendarz zajęć 2019-11-21 godz.: 15:00


Kurs 6.15. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami w edukacji włączającej. Wybrane metody, nowoczesne narzędzia edukacyjne   

Kategoria kursu 6. Kursy e-learningowe 

Nazwa grupy 1  Miejce szkolenia

kurs e-learningowy (Internet)  

Kadra    Bogumiła Załuska   Mariola Rink-Przybylska 

Kalalendarz zajęć 2019-11-22  


Kurs 4.6.2. Projektowanie własnych materiałów multimedialnych do pracy z tablicą interaktywną  

Kategoria kursu 6. Kursy komputerowe 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Marek Suckiel 

Kalalendarz zajęć 2019-11-23 godz.: 09:00


Kurs 5.3.3. Tworzenie wypowiedzi w szkole ponadpodstawowej  

Kategoria kursu 3. Język polski 

Nazwa grupy 1  

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra   Anna Kiełb  Mariola Rink-Przybylska 

Kalalendarz zajęć 2019-11-23 godz.: 09:00


Kurs 5.2.4. Gry strategiczne (nie tylko) dla klas młodszych  

Kategoria kursu 2. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Iwona Łotysz 

Kalalendarz zajęć 2019-11-23 godz.: 09:00 


Kurs 4.2.4. Teambuilding, czyli jak budować zespół i pogłębiać relacje  

Kategoria kursu 2. Wychowanie i profilaktyka 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Teresa Ogniewska 

Kalalendarz zajęć 2019-11-23 godz.: 09:00


Kurs 5.1.9. Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń w edukacji wczesnoszkolnej  

Kategoria kursu 1. Pracownia Edukacji Elementarnej, Artystycznej i Wychowania Fizycznego - dyżury metodyczne 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Izabela Janocha 

Kalalendarz zajęć 2019-11-26 godz.: 15:00


Kurs 8.70. Doświadczenia umożliwiające realizację podstawy programowej z fizyki  

Kategoria kursu 8. Oferta dodatkowa 

Nazwa grupy 2 

Miejce szkolenia Biblioteka Pedagogiczna Kołobrzeg, ul. Szpitalna 2d 

Kadra Witold Grabowski 

Kalalendarz zajęć 2019-11-28 godz.: 15:00


Kurs 8.79. Kreatywne metody pracy na zajęciach doradztwa zawodowego  

Kategoria kursu 8. Oferta dodatkowa 

Nazwa grupy 1  

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Wioletta Kubik 

Kalalendarz zajęć 2019-11-28 godz.: 14:30


Kurs 8.47. Przełamanie rutyny na lekcji matematyki  

Kategoria kursu 8. Oferta dodatkowa 

Nazwa grupy 1  

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Barbara Pawlak 

Kalalendarz zajęć 2019-11-28 godz.: 15:00


Kurs 5.7.3. Opracowanie zbiorów bibliotecznych w programie komputerowym   

Kategoria kursu 7. Warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy 

Nazwa grupy 1  

Miejce szkolenia Biblioteka Pedagogiczna Koszalin, ul. Piłsudskiego 62 

Kadra Dorota Motyka 

Kalalendarz zajęć 2019-11-28 godz.: 14:00