Bieżące kursy organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli

 


Kurs 8.48. Pierwsze kroki z Geogebrą. Jak wykorzystać program do wizualizacji wybranych zagadnień matematycznych?  

Kategoria kursu 8. Oferta dodatkowa 

Nazwa grupy 1  

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Barbara Pawlak 

Kalalendarz zajęć 2019-12-12 godz.: 15:00


Kurs 8.41. Jak przygotować ucznia szkoły branżowej i technicznej do współczesnego runku pracy? Umiejętności i podstawy ułatwiające start zawodowy.  

Kategoria kursu 8. Oferta dodatkowa 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Maciej Wiktorowski 

Kalalendarz zajęć 2019-12-12 godz.: 15:00 


Kurs 4.3.1. Dziecko z niepełnosprawnością we współczesnej szkole. Rola i zadania nauczyciela wspomagającego  

Kategoria kursu 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształcenie specjalne, integracyjne 

Nazwa grupy 3  

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Bogumiła Załuska 

Kalalendarz zajęć 2019-12-14 godz.: 09:00