Bieżące kursy organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli


Kurs 4.3.2. Szkolna interwencja profilaktyczna wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne   

Kategoria kursu 3. Wychowanie i profilaktyka 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia  CEN Koszalin 

Kadra  Teresa Ogniewska 

Kalalendarz zajęć 

2018-10-16 godz.: 14:30
2018-10-24 godz.: 14:30


Kurs 5.1.8. Gry i zabawy na dobry klimat w zespole klasowym  

Kategoria kursu 1. Edukacja wczesnoszkolna 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra  Izabela Janocha  

Kalalendarz zajęć  2018-10-16 godz.: 15:00


Kurs 5.1.1. Ciekawe spotkania z rodzicami – zabawy integracyjne  

Kategoria kursu 1. Wychowanie przedszkolne 

Nazwa grupy 2 

Miejce szkolenia  CEN Koszalin

 Kadra Renata Pietras-Pacynko 

Kalalendarz zajęć 2018-10-16 godz.: 15:00 


Kurs 5.3.2. Czy właściwie realizuję podstawę programową w szkole podstawowej? Analiza przypadków  

Kategoria kursu 3. Języki obce 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Katarzyna Sobańska 

Kalalendarz zajęć 2018-10-17 godz.: 14:30


Kurs 5.9.4. Dostosowanie programów nauczania do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach i potrzeb rynku pracy  

Kategoria kursu 9. Kształcenie zawodowe 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Maciej Wiktorowski 

Kalalendarz zajęć 2018-10-18 godz.: 14:00


Kurs 4.4.2. Metody i formy pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi   

Kategoria kursu 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształcenie specjalne, integracyjne 

Nazwa grupy 2 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Bogumiła Załuska 

Kalalendarz zajęć 2018-10-19 godz.: 14:30


Kurs 4.8.1. Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych   

Kategoria kursu 8. Turystyka szkolna 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra  Zenon Decyk   Janusz Skowyrski  

Kalalendarz zajęć 2018-10-20 godz.: 08:30


Kurs 4.7.2. Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela   

Kategoria kursu 7. Kursy komputerowe 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Marek Suckiel 

Kalalendarz zajęć 2018-10-20 godz.: 09:00


Kurs 4.3.4. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

Kategoria kursu 3. Wychowanie i profilaktyka 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Teresa Ogniewska 

Kalalendarz zajęć 2018-10-20 godz.: 09:00 


Kurs 4.3.8. I śmiech niekiedy może być nauką. Gry i zabawy wspierające wychowanie   

Kategoria kursu 3. Wychowanie i profilaktyka 

Nazwa grupy 2 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Mariola Rink-Przybylska 

Kalalendarz zajęć 2018-10-20 godz.: 09:00


Kurs 5.1.2. Kreatywne zabawy plastyczne z przedszkolakami  

Kategoria kursu 1. Wychowanie przedszkolne 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Renata Pietras-Pacynko 

Kalalendarz zajęć 2018-10-23 godz.: 15:00 


Kurs 5.11.2. Opracowanie zbiorów bibliotecznych w programie komputerowym  

Kategoria kursu 11. Warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia Biblioteka Pedagogiczna Koszalin, ul. Piłsudskiego 62 

Kadra Dorota Motyka 

Kalalendarz zajęć 2018-10-25 godz.: 14:00