Bieżące kursy organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli

 


Kurs 5.1.15. Play and learn. Pomysły i zabawy z językiem angielskim. Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji elementarnej  

Kategoria kursu 1. Pracownia Edukacji Elementarnej, Artystycznej i Wychowania Fizycznego 

Miejce szkolenia Webinarium (internet)  >>> link do webinarium

Kadra Katarzyna Fiebiger 

Rozpoczęcie webinarium: 2021-03-09 godz.: 16:00


Kurs 5.1.20. Komu służy międzynarodowe prawo humanitarne?  

Kategoria kursu 1. Pracownia Edukacji Elementarnej, Artystycznej i Wychowania Fizycznego 

Miejce szkolenia Webinarium (internet) >>> link do webinarium

Kadra Małgorzata Kulik 

Rozpoczęcie webinarium: 2021-03-09 godz.: 15:00


Kurs 6.2.7 Circle Time 3.0 Jak pogłębiać emocjonalną bliskość i zażegnywać konflikty?

Miejsce szkolenia – kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra: Alicja Lorenz

Rozpoczęcie kursu: 08.03.2021 (6 tygodni)


Kurs 8.43 Kształtowanie kompetencji kluczowych  na lekcjach geografii

Miejsce szkolenia: Webinarium >> link do webinarium

Kadra: Magdalena Mazurska

Rozpoczęcie webinarium: 2021-03-11 godz.15.00


Kurs 8.23. Przegląd obiektów astronomicznych, które możemy zobaczyć na naszym niebie. Ruchy Ziemi – ćwiczenia. 

Miejsce szkolenia: Obserwatorium astronomiczne w Koszalinie 

Kadra:Jolanta Piątkowska 

Kalendarz zajęć: 2021-03-27 godz.: 12:00


Kurs 8.44 IBSE (uczenie przez odkrywanie) na przedmiotach przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem geografii

Miejsce szkolenia: Webinarium >> link do webinarium

Kadra: Magdalena Mazurska

Rozpoczęcie webinarium: 2021-04-01 godz.15.00