Kursy stacjonarne i webinaria

Aby otrzymać zaświadczenie z webinarium, konieczne jest logowanie się imieniem i nazwiskiem. Dodatkowo uczestnik musi posiadać konto w bazie szkoleniowej CEN

Zaświadczenie jest wysyłane na podany przy rejestracji adres mailowy w terminie ok. tygodnia (na podstawie otrzymanej od prowadzącego listy obecności).


Kurs 5.13.6. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego na przedmiotach kształcenia ogólnego i zawodowego na różnych poziomach edukacji  

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Maciej Wiktorowski  

Kalalendarz zajęć 2021-10-21 godz.: 14:30


Kurs 5.11.6. Sterowane dociekanie na lekcjach geografii  

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Jolanta Piątkowska  

Kalalendarz zajęć 2021-10-21 godz.: 15:00


Kurs 5.10.2. Chemia na egzaminie ósmoklasisty   

Miejce szkolenia  Webinariun (internet) >>> link do szkolenia

Kadra Robert Reinert  

Kalalendarz zajęć 2021-10-21 godz.: 15:00


Kurs 5.11.1. Błyskotliwie, odkrywczo i aktywnie – lekcje geografii w nowej odsłonie  >>> zajęcia przeniesione na 4 listopada

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Magdalena Mazurska  

Kalalendarz zajęć 2021-10-21 >>> zajęcia przeniesione na 4 listopada


Kurs 5.5.1. Nowe wyzwania przed nauczycielami języka angielskiego. Matura w formule 2023 r. – webinarium  

Miejce szkolenia  Webinarium (internet)  >>> link do szkolenia

Kadra Katarzyna Sobańska 

Kalalendarz zajęć 2021-10-21 godz.: 17:00


Kurs 5.8.2. Omówienie obowiązkowych doświadczeń w szkole podstawowej   

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Witold Grabowski 

Kalalendarz zajęć 2021-10-21 godz.: 15:30


Kurs 5.9.3. Wykorzystanie mikroskopu na lekcjach przyrody w klasie czwartej i biologii w klasie piątej  >>> zajęcia odwołane

Miejce szkolenia Szkoła Podstawowa nr 1 w Koszalinie 

Kadra  Anna Kimak-Cysewska  Magdalena Radko  

Kalalendarz zajęć  2021-10-21 >>> zajęcia odwołane


WIECZORNE ROZMOWY HUMANISTÓW

Kurs 5.4.7. Wieczorne rozmowy humanistów o ... – webinarium  

Miejce szkolenia   Webinarium (internet)  >>> link do szkolenia

Kadra  Katarzyna Jacewicz   Joanna Śliżewska  Joanna Heftowicz   Anna Walkowiak

Kalalendarz zajęć  2021-10-21 godz.: 17:00

Kurs  8.5. I WIECZORNE ROZMOWY HUMANISTÓW o dokumentach katechetycznych

Miejce szkolenia  Webinarium (internet)  >>> link do szkolenia

Kadra  Kazimierz Raczyński  Anna Walkowiak  ks. dr Radosław Mazur 

Kalalendarz zajęć  2021-10-21 godz.: 17:00

Kurs 8.7. I WIECZORNE ROZMOWY HUMANISTÓW o wychowawczych aspektach Zeszytu z ukrainoznawstwa “Podróż do Ukrainoju”   

Miejce szkolenia  Webinarium (internet)  >>> link do szkolenia  ID: 314 483 0017  Hasło: 8cTfv1

Kadra  Irena Drozd  Marek Syrnyk Anna Walkowiak

Kalalendarz zajęć  2021-10-21 godz.: 18:00

Kurs 8.4. I WIECZORNE ROZMOWY HUMANISTÓW o wybranych narzędziach TIK na lekcjach języka angielskiego

Miejce szkolenia Webinarium (internet) >>> link do szkolenia

Kadra  Joanna Śliżewska  Anna Walkowiak  

Kalalendarz zajęć  2021-10-21 godz.: 18:10

Kurs 8.6. I WIECZORNE ROZMOWY HUMANISTÓW o wykorzystaniu własnych multimediów w nauczaniu historii   

Miejce szkolenia Webinarium (internet) >>> link do szkolenia

Kadra  Tomasz Skonieczny  Arkadiusz Pater  Anna Walkowiak 

Kalalendarz zajęć 2021-10-21 godz.: 19:00

Kurs 8.8. I WIECZORNE ROZMOWY HUMANISTÓW o formułowaniu efektywnych poleceń dla uczniów ze SPE na lekcjach języka angielskiego, francuskiego oraz niemieckiego

Miejce szkolenia Webinarium (internet)  >>> link do szkolenia

Kadra  Renata Lemańczyk Katarzyna Sobańska  Magdalena Kreft  Anna Walkowiak 

Kalalendarz zajęć 2021-10-21 godz.: 19:00


Kurs 4.3.2. Rola i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Anna Kiełb  

Kalalendarz zajęć 2021-10-22 


Kurs 4.1.10. Jak rzetelnie badać wiedzę i umiejętności uczniów? Diagnoza wstępna, bieżąca i końcowa  >>> zajęcia odwołane

Miejce szkolenia  CEN Koszalin 

Kadra Izabela Suckiel  

Kalalendarz zajęć  2021-10-23 >>> zajęcia odwołane


KONFERENCJA

7.2. Geografia jest the best – kilka wskazówek jak utrzymać się na fali  

Miejce szkolenia  CEN Koszalin 

Kadra    Dominik Zawadzki   Zbigniew Głąbiński

Kalalendarz zajęć   2021-10-23 godz.: 10:00


Kurs 5.1.27. Kodowanie na macie edukacyjnej a rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Część I  

Nazwa grupy 2 

Miejce szkolenia  CEN Koszalin 

Kadra Iwona Łotysz  

Kalalendarz zajęć  2021-10-23 godz.: 09:00


Kurs 4.2.12. I śmiech niekiedy może być nauką. Budowanie relacji w klasie z wykorzystaniem gier i zabaw   

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Mariola Rink-Przybylska  

Kalalendarz zajęć  2021-10-23 godz.: 09:00


Kurs 4.2.11. Jak rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne?  

Miejce szkolenia  CEN Koszalin 

Kadra  Izabela Janocha  Anna Kiełb  

Kalalendarz zajęć  2021-10-23 godz.: 09:00


Kurs 4.2.6. Nauczyciel jako mediator w konfliktach rówieśniczych  

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra  Teresa Ogniewska  

Kalalendarz zajęć  2021-10-23 godz.: 09:00


Kurs 4.3.2. Rola i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie  

Miejce szkolenia  Webinarium (internet)  >>> ........

Kadra  Anna Kiełb  

Kalalendarz zajęć  2021-10-25 godz.: 16:00


Kurs 5.1.17. Majsterkujemy Od teatrzyku papierowego po teatrzyk gałgankowy – webinarium  

Miejce szkolenia  Webinarium (internet) >>> link do szkolenia

Kadra Izabela Janocha  

Kalalendarz zajęć  2021-10-26 godz.: 15:30


Kurs 5.1.5. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w edukacji wczesnoszkolnej – webinarium   

Miejce szkolenia  Webinarium (internet)  >>> link do szkolenia

Kadra Małgorzata Pietruk  

Kalalendarz zajęć  2021-10-26 godz.: 16:30


Kurs 5.3.3. Ciekawe tematy prac plastycznych podstawą sukcesu ucznia – webinarium 

Miejce szkolenia Webinarium (internet)  >>> link do szkolenia

Kadra Danuta Lech  

Kalalendarz zajęć  2021-10-26 godz.: 16:00


Kurs 5.2.1. Integracja grupy poprzez gry i zabawy ruchowe  

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Małgorzata Kulik  

Kalalendarz zajęć  2021-10-26 godz.: 15:00


Kurs 4.1.2. Doskonalenie kompetencji wicedyrektora szkoły   

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Izabela Suckiel  

Kalalendarz zajęć  2021-10-27 godz.: 9:00


Kurs 5.4.2. Zintegrowana Platforma Edukacyjna – webinarium  

Miejce szkolenia  Webinarium (internet) >>> link do szkolenia

Kadra Katarzyna Jacewicz  

Kalalendarz zajęć  2021-10-27 godz.: 17:00


Kurs 8.12. Wokół nowej Podstawy Programowej i Programu nauczania religii - webinarium  

Miejce szkolenia Webinarium (internet) >>> link do szkolenia

Kadra Kazimierz Raczyński 

Kalalendarz zajęć 2021-10-27 godz.: 15:00


Kurs 4.3.3. Jak wspierać dzieci w kryzysie? – webinarium   

Miejce szkolenia Webinarium (internet) >>> .....

Kadra Anna Kiełb 

Kalalendarz zajęć 2021-10-28 godz.: 16:00