Bieżące kursy organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli

Kurs 6.3. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty  

Kategoria kursu 6. Kursy e-learningowe 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra Anna Kiełb 

Kalalendarz zajęć 2019-09-17 


Kurs 4.4.1. Wykorzystanie monitora lub tablicy interaktywnej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  

Kategoria kursu 4. Nowoczesne metody nauczania 

Nazwa grupy 2 (edukacja wczesnoszkolna)

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Marek Suckiel 

Kalalendarz zajęć 2019-09-19 godz.: 14:30


Kurs 7.1. Rola mózgu w procesie uczenia się  

Kategoria kursu 7. Konferencje 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra prof. dr hab. Maciej Błaszak 

Kalalendarz zajęć 2019-09-20 godz.: 15:00


Kurs 4.2.5. Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów na lekcji? Metoda konstruktywnej konfrontacji  

Kategoria kursu 2. Wychowanie i profilaktyka 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Teresa Ogniewska 

Kalalendarz zajęć 2019-09-24 godz.: 14:10


Kurs 5.7.1. Ewidencja materiałów bibliotecznych  

Kategoria kursu 7. Warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia Biblioteka Pedagogiczna Koszalin, ul. Piłsudskiego 62 

Kadra     Daria Kosior    Marzena Gazińska 

Kalalendarz zajęć 2019-09-26 godz.: 14:00