Bieżące kursy organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli


Kurs 4.4.1. Dziecko z niepełnosprawnością we współczesnej szkole. Rola i znaczenie edukacji włączającej  

Kategoria kursu 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształcenie specjalne, integracyjne 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Bogumiła Załuska 

Kalalendarz zajęć 2018-09-22 godz.: 09:00


Kurs 4.1.4. Ocena pracy nauczyciela   

Brak miejsc - trwają zapisy do grupy 2 

Kategoria kursu 1. Zarządzanie szkołą 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Izabela Suckiel 

Kalalendarz zajęć 2018-09-26 godz.: 09:00


Kurs 5.11.1. Ewidencja materiałów bibliotecznych  

Kategoria kursu 11. Warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia Biblioteka Pedagogiczna Koszalin, ul. Piłsudskiego 62 

Kadra   Daria Kosior   Marzena Gazińska   

Kalalendarz zajęć  2018-09-27 godz.: 14:00 


Kurs 5.9.2. Monitorowanie efektów kształcenia jako podstawa sukcesu ucznia na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie  

Kategoria kursu 9. Kształcenie zawodowe 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Maciej Wiktorowski 

Kalalendarz zajęć 2018-09-27 godz.: 14:00


Kurs 5.6.7. Algorytmika w klasach IV-VI szkoły podstawowej  

Kategoria kursu 6. Informatyka 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Dariusz Piekarz 

Kalalendarz zajęć 2018-09-27 godz.: 15:00


Kurs 4.7.6. Projektowanie własnych materiałów multimedialnych do pracy z tablicą interaktywną  

Kategoria kursu 7. Kursy komputerowe 

Nazwa grupy 2 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Marek Suckiel 

Kalalendarz zajęć 2018-09-29 godz.: 09:00


Kurs 4.5.4. Ocenianie motywujące i wspierające na każdym etapie edukacyjnym  

Kategoria kursu 5. Nowoczesne metody nauczania 

Nazwa grupy  1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Izabela Suckiel 

Kalalendarz zajęć 2018-09-29 godz.: 09:00 


Kurs 4.5.6. Odwrócona lekcja   

Kategoria kursu 5. Nowoczesne metody nauczania 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Alicja Lorenz 

Kalalendarz zajęć 2018-09-29 godz.: 09:00


Kurs 4.3.7. Współpraca z rodzicami dziecka z zaburzeniami zachowania   

Kategoria kursu 3. Wychowanie i profilaktyka 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Teresa Ogniewska 

Kalalendarz zajęć 2018-09-29 godz.: 09:00


Kurs 4.3.8. I śmiech niekiedy może być nauką. Gry i zabawy wspierające wychowanie   

Kategoria kursu 3. Wychowanie i profilaktyka 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Mariola Rink-Przybylska 

Kalalendarz zajęć 2018-09-29 godz.: 09:00