Bieżące kursy organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli

 


Kurs 5.2.4. Smyki kodują. Gry i zabawy rozwijające umiejętności w różnych edukacjach  

Kategoria kursu 2. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

Nazwa grupy 5 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Iwona Łotysz 

Kalalendarz zajęć 2019-01-19 godz.: 09:00


Kurs 4.3.3. Jak budować relacje z grupą i w grupie?  

Kategoria kursu 3. Wychowanie i profilaktyka 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Teresa Ogniewska 

Kalalendarz zajęć 2019-01-19 godz.: 09:00


Kurs 5.10.1. Podstawy programowania w C/C++   

Kategoria kursu 10. Programowanie na wszystkich etapach edukacyjnych 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Marek Suckiel 

Kalalendarz zajęć 2019-01-19 godz.: 09:00


Kurs 6.1. eNauczyciel – arkusz kalkulacyjny MS Excel 2007 w pracy nauczyciela  

Kategoria kursu 6. Kursy e-learningowe 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra Marek Suckiel 

Rozpoczęcie kursu  2019-01-22 


Kurs 4.3.5. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji  

Kategoria kursu 3. Wychowanie i profilaktyka 

Nazwa grupy 3 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Teresa Ogniewska 

Kalalendarz zajęć 2019-01-22 godz.: 14:30 


Kurs 4.6.5. Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego  

Kategoria kursu 6. Rozwój zawodowy nauczyciela 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Anna Kiełb 

Kalalendarz zajęć 2019-01-26 godz.: 09:00


Kurs 4.7.5. Multimedialne wsparcie procesu dydaktycznego  

Kategoria kursu 7. Kursy komputerowe 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Dariusz Piekarz 

Kalalendarz zajęć 2019-01-26 godz.: 09:00


Kurs 5.2.1. Praca z lekturą. Jak przygotować młodsze dzieci do codziennego obcowania z książką?  

Kategoria kursu 2. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Iwona Łotysz 

Kalalendarz zajęć 2019-01-26 godz.: 09:00