Bieżące kursy organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli

Kurs 4.6.9. Coaching w pracy z uczniami   

Kategoria kursu 6. Rozwój zawodowy nauczyciela 

Nazwa grupy 1  

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Anna Walkowiak 

Kalalendarz zajęć 2019-05-22 godz.: 14:30


Kurs 4.5.7. Circle Time 3.0, czyli jak pogłębiać emocjonalną bliskość i zażegnywać konflikty  

Kategoria kursu 5. Nowoczesne metody nauczania 

Nazwa grupy 2 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Alicja Lorenz 

Kalalendarz zajęć 2019-05-25 godz.: 09:00


Kurs 4.5.3. Metoda opowieści w nauczaniu, czyli storytelling jako forma zaangażowania uczniów do nauki  

Kategoria kursu 5. Nowoczesne metody nauczania 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Anna Walkowiak 

Kalalendarz zajęć 2019-05-25 godz.: 09:00 


Kurs 5.4.2. Uczeń rozumie, argumentuje i wyjaśniania. Nie tylko o rozprawce na lekcji języka polskiego  

Kategoria kursu 4. Język polski 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Anna Kiełb   Mariola Rink-Przybylska 

Kalalendarz zajęć 2019-05-25 godz.: 09:00


Kurs 5.2.6. Rozwijanie uzdolnień twórczych dzieci   

Kategoria kursu 2. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

Nazwa grupy 2 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Teresa Ogniewska 

Kalalendarz zajęć 2019-05-29 godz.: 14:30


Kurs 4.5.1. Multimedialna prezentacja treści  

Kategoria kursu 5. Nowoczesne metody nauczania 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Anna Walkowiak 

Kalalendarz zajęć 2019-05-29 godz.: 14:30


Kurs 4.8.1. Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych   

Kategoria kursu 8. Turystyka szkolna 

Nazwa grupy 4 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra  Janusz Skowyrski  Zenon Decyk 

Kalalendarz zajęć 2019-06-01 godz.: 09:00 


Kurs 4.6.8. Podstawy prawa oświatowego dla nauczycieli  

Kategoria kursu 6. Rozwój zawodowy nauczyciela 

Nazwa grupy 2 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra  Zenon Decyk   Izabela Suckiel

Kalalendarz zajęć 2019-06-01 godz.: 09:00


Kurs 5.10.3. Programowanie robotów edukacyjnych Ozobot   

Kategoria kursu 10. Programowanie na wszystkich etapach edukacyjnych 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Dariusz Piekarz 

Kalalendarz zajęć 2019-06-01 godz.: 09:00