Bieżące kursy organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli

 


Kurs 8.6. Zabawy na dobry klimat w zespole klasowym  

Kategoria kursu 8. Oferta dodatkowa 

Nazwa grupy 1  

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Katarzyna Fiebiger 

Kalalendarz zajęć 2020-01-21 godz.: 15:00


Kurs 8.113. Pełnię funkcję przewodniczącego zespołu samokształceniowego nauczycieli języków obcych  

Kategoria kursu 8. Oferta dodatkowa 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Katarzyna Sobańska 

Kalalendarz zajęć 2020-01-22 godz.: 15:00


Kurs 4.4.4. Multimedialna prezentacja treści  

Kategoria kursu 4. Nowoczesne metody nauczania 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Anna Walkowiak 

Kalalendarz zajęć 2020-01-24 godz.: 14:00


Kurs 5.2.5. Gry matematyczne z wykorzystaniem kości  

Kategoria kursu 2. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

Nazwa grupy 2 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Iwona Łotysz 

Kalalendarz zajęć 2020-01-25 godz.: 09:00 


Kurs 4.3.4. Uczniowie ze spektrum autyzmu w edukacji włączającej  

Kategoria kursu 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształcenie specjalne, integracyjne 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Sylwia Kaszubowska 

Kalalendarz zajęć 2020-01-25 godz.: 09:00


Kurs 8.12. Rytmika-muzyka-taniec: aktywne słuchanie muzyki  

Kategoria kursu 8. Oferta dodatkowa 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Agnieszka Wilczyńska 

Kalalendarz zajęć 2020-01-28 godz.: 15:00


Kurs 8.131. Domino chemiczne i inne gry aktywizujące uczniów do atrakcyjnego poznawania „języka chemicznego” na lekcjach oraz w pracy własnej uczniów.   

Kategoria kursu 8. Oferta dodatkowa 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Robert Reinert 

Kalalendarz zajęć 2020-01-30 godz.: 15:00


Kurs 8.99. Działania innowacyjne w szkolnictwie zawodowym  

Kategoria kursu 8. Oferta dodatkowa 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Małgorzata Kwiatkowska 

Kalalendarz zajęć 2020-01-30 godz.: 15:00


Kurs 8.82. Badania diagnostyczne dostosowane do wieku uczniów  

Kategoria kursu 8. Oferta dodatkowa 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Wioletta Kubik 

Kalalendarz zajęć 2020-01-30 godz.: 14:30