Zakończenie zajęć kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą

Zakończyliśmy kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

Nasi słuchacze zdobyli wiedzę na temat prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, planowania i realizacji pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Kurs pozwolil na doskonalenie umiejętności w zakresie przywództwa edukacyjnego, organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i zarządzania własnym rozwojem zawodowym.

Zajęcia prowadzili wykładowcy z Warszawy, Poznania, Gdańska i Torunia, a także specjaliści i praktycy z naszego ośrodka.

Ukończenie kursu jest jednym z warunków przystapienia do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola, czy placówki oświatowej.

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

Planowane rozpoczęcie zajęć 4 października 2019 roku.