Bieżące kursy organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli


Kurs 6.6. eNauczyciel – projektowanie ćwiczeń multimedialnych na lekcje przedmiotowe  

Kategoria kursu 6. Kursy e-learningowe 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra Marek Suckiel

Data rozpoczęcia kursu: 2018-02-26


Kurs 5.1.8. Stymulowanie twórczości na etapie edukacji przedszkolnej - dyżur metodyczny  - zajęcia odwołane

Kategoria kursu 1. Wychowanie przedszkolne - dyżury metodyczne 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Barbara Sałacka

Kalendarz zajęć 2018-02-27 zajęcia odwołane


Kurs 5.5.7. Jak uczyć, aby nauczyć zadań na dowodzenie? - dyżur metodyczny  

Kategoria kursu 5. Matematyka 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Barbara Pawlak

Kalendarz zajęć 2018-03-01 godz.: 15:00


Kurs 5.6.1. Jak efektywnie uczyć matematyki?  

Kategoria kursu 6. Matematyka 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Barbara Pawlak 

Kalendarz zajęć 2018-03-02 godz.: 14:30


Kurs 4.7.3. Program graficzny CorelDraw   

Kategoria kursu 7. Kursy komputerowe 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Dariusz Piekarz 

Kalendarz zajęć 2018-03-02 godz.: 14:30


Kurs 5.2.10. Modelowanie w masach plastycznych przygotowaniem ucznia do nauki pisania  

Kategoria kursu 2. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Danuta Lech 

Kalendarz zajęć 2018-03-0 godz.: 14:30


Kurs 5.4.5. Elementy oceniania kształtującego na lekcji religii  

Kategoria kursu 4. Religia 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Alicja Lorenz 

Kalendarz zajęć 2018-03-03 godz.: 09:00 


Kurs 5.2.12. Tańce i zabawy muzyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – część druga  

Kategoria kursu 2. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Renata Pietras-Pacynko 

Kalendarz zajęć 2018-03-03 godz.: 09:00 


Kurs 4.6.9. Jak stworzyć program, innowację pedagogiczną?  

Kategoria kursu 6. Rozwój zawodowy nauczyciela 

Nazwa grupy 2 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Anna Kiełb 

Kalendarz zajęć 2018-03-03 godz.: 09:00 


Kurs 4.7.6. Projektowanie własnych materiałów multimedialnych do pracy z tablicą interaktywną  

Kategoria kursu 7. Kursy komputerowe 

Nazwa grupy 3 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Marek Suckiel 

Kalendarz zajęć 2018-03-03 godz.: 09:00


Kurs 5.2.10. Modelowanie w masach plastycznych przygotowaniem ucznia do nauki pisania  

Kategoria kursu 2. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

Nazwa grupy 2 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Danuta Lech 

Kalendarz zajęć 2018-03-03 godz.: 09:00


Kurs 5.1.7. Jak pomóc dziecku w wieku przedszkolnym w radzeniu sobie z emocją - dyżur metodyczny  

Kategoria kursu 1. Wychowanie przedszkolne - dyżury metodyczne 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Renata Pietras-Pacynko

Kalendarz zajęć 2018-03-06 godz.: 15:00