Bieżące kursy organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli


Kurs 7.16. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej - fizyka  

Kategoria kursu 7. Inne 

Numer grupy 1 

Miejsce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Stefan Turowski

Kalendarz zajęć 2017-05-25 godz.: 16:00


Kurs 7.28. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki  

Kategoria kursu 7. Inne 

Numer grupy 3 

Miejsce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Teresa Ogniewska

Kalendarz zajęć 2017-05-25 godz.: 15:00


Kurs 4.1.3. Budowanie zespołów zadaniowych i kierowanie ich pracą  - zajęcia odwołane

Kategoria kursu 1. Zarządzanie szkołą 

Numer grupy 1 

Miejsce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Izabela Suckiel

Kalendarz zajęć  

2017-05-29 zajęcia odwołane    

2017-05-31 zajęcia odwołane


Kurs 7.9. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego - wychowanie przedszkolne  

Kategoria kursu 7. Inne 

Numer grupy 3 

Miejsce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Barbara Sałacka

Kalendarz zajęć 2017-05-30 godz.: 16:00


Kurs 7.28. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki  

Kategoria kursu 7. Inne 

Numer grupy 4 

Miejsce szkolenia Zespoł Szkół Ponadgimanzjalnych Złocieniec, ul. Okrzei 9 

Kadra Teresa Ogniewska

Kalendarz zajęć 2017-05-30 godz.: 15:00


Kurs 7.10. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej – edukacja wczesnoszkolna  

Kategoria kursu 7. Inne 

Numer grupy 4 

Miejsce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Iwona Łotysz

Kalendarz zajęć 2017-05-31 godz.: 16:00


Kurs 7.19. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej - biologia, przyroda  

Kategoria kursu 7. Inne 

Numer grupy 2 

Miejsce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Anna Kimak-Cysewska

Kalendarz zajęć 2017-06-01 godz.: 16:00


Kurs 7.10. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej – edukacja wczesnoszkolna  

Kategoria kursu 7. Inne 

Numer grupy 5 

Miejsce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Iwona Łotysz

Kalendarz zajęć 2017-06-02 godz.: 16:00