Doradca metodyczny chemii

 

     Jestem nauczycielem chemii z wieloletnim doświadczeniem w pracy z uczniami na wszystkich poziomach edukacyjnych. Jako doradca metodyczny wspieram nauczycieli chemii w doskonaleniu ich warsztatu pracy. Wspomagam również nauczycieli w opracowywaniu programów nauczania i podejmowaniu działań  innowacyjnych. Swoje zadania realizuję poprzez prowadzenie konferencji metodycznych, warsztatów, zajęć  otwartych, sieci współpracy i samokształcenia oraz udzielanie indywidualnych konsultacji stacjonarnych i z wykorzystaniem komunikacji na odległość.

Prywatnie moją pasją jest aktywny wypoczynek, piesze i rowerowe wycieczki turystyczne oraz organizacja wypoczynku grupowego.

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zasięgnąć porady, miałby ochotę pochwalić się pracownią chemiczną lub aktywnością uczniów, proszę o kontakt:

robertreinert@cen.edu.pl    tel. 608 415 558

Zapraszam Państwa do uczestnictwa w szkoleniach w roku szkolnym 2023/2024:

 1. V.6.9. Analiza wyników egzaminu maturalnego z chemii w nowej formule 2023
  Program:
  Zasady obowiązujące na egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023
  Analiza merytoryczna i statystyczna
  Wnioski do planowania pracy dydaktycznej
  Adresat: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych
  Forma zajęć: webinarium
  Data: 28 września 2023 godz. 17:00  -  ===> link do webinaara <===
                                                            ====>   link do materiałów   < ====
 2. V.6.10. Treści ekologiczne w nauczaniu chemii. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne
  Program
  Realizacja treści z zakresu edukacji ekologicznej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej na lekcjach chemii
  Odpowiedzialność za działania mające wpływ na środowisko naturalne
  Projekty i scenariusze edukacji ekologicznej na lekcjach chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
  Adresat: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych i ponadpodstawowych
  Forma zajęć: webinarium
  Data: 23 listopada 2023 godz. 17:00  -  ==> link do webinara <==
 3. V.6.11. Edukacja informatyczna i medialna na lekcjach chemii
  Program

  Prawidłowe i skuteczne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych
  Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych
  Podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci
  Aplikacja Workspace
  Programy do nauki chemii, które pozwalają lepiej opanować materiał
  Darmowe programy do nauki chemii
  Adresat: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych i ponadpodstawowych
  Forma zajęć: webinarium 
  Data: 11 stycznia 2024 godz. 17:00  -  ==> link do webinara <==
 4. V.6.12. Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
  Program

  Doświadczenia i eksperymenty na lekcjach przedmiotów przyrodniczych
  Zadania z chemii, biologii, przyrody i geografii, do wykorzystania podczas zajęć laboratoryjnych
  Zasoby internetowe do zajęć ćwiczeniowych na biologii, geografii i chemii
  Baza dydaktyczna i oferta zajęć wybranej pracowni przyrodniczej 
  Adresat: nauczyciele chemii, biologii, przyrody, geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  Forma zajęć: stacjonarne
  Data: 24 lutego 2024   (sobota godz. 9:00)  - zajęcia przełożone - termin zoasanie podany wkrótce !
 5. V.6.13. Integracja międzyprzedmiotowa na zajęciach terenowych
  Program
  Gry terenowe (zadania i karty pracy uwzględniające zajęcia interdyscyplinarne)
  Współpraca nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
  Opracowanie wyników gry terenowej
  Ocenianie zajęć w terenie
  Adresat: zainteresowani nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  Forma zajęć: stacjonarne – zajęcia terenowe
  Data: 18 maja 2024  25 maja 2024 r.(sobota godz. 9:00) - spotkanie w CEN Koszalin
 6. V.6.14. Edukacja włączająca na lekcjach chemii
  Program

  Aspekty prawne edukacji włączającej
  Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
  Indywidualizacja pracy na lekcjach chemii
  Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej
  Adresat: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych i ponadpodstawowych
  Forma zajęć: e-learning
  Data: listopad 2023     Zapraszam do udziału w kursie od 01.02.2024 r.

Zapraszam serdecznie Państwa do uczestnictwa w sieci współpracy utworzonej dla nauczycieli chemii - CHEMIA W SIECI. Jeast to miejsce do wymiany doświadczeń oraz przedstawiania ciekawych rozwiązań metodycznych. Zapraszam Państwa na tym forum do dyskusji oraz dzielenia się własnymi doświadczeniami. Aby zostać uczestnikiem sieci, należy zapisać się online na formę.

Do moich zadań należy również uczestniczenie w zajęciach otwartych z chemii realizowanych w Państwa szkołach oraz obserwacje lekcji prowadzonych przez nauczycieli.

     Zachecam Państwa do przesyłania ciekawych artykułów metodycznych związanych z nauczaniem chemii lub prezentowaniem atrakcyjnyvh zajęć w pracowni do prowadzonego przez Centrum Edukacji Nauczycieli BANKU DOBRYCH PRAKTYK 

http://www.cen.edu.pl/Bank-dobrych-praktyk

     Ciekawe materiały związane z dydaktyką przedmiotów przyrodniczych znajdą Państwo również w Zeszytach Metodycznych eduFOCUS 

http://www.cen.edu.pl/eduFocus-zeszyty-metodyczne