• Pierwszy Powiatowy Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół podstawowych.
  • Przepis na nanocząstkę
  • „Strategia Farmaceutyczna dla Europy”: czy synteza substancji czynnych może stać się polską specjalnością?
    Prawidłowa diagnoza i odpowiedni dobór farmakoterapii nie poprawi stanu zdrowia pacjenta, jeśli lek nie będzie dostępny w aptece. Załamanie łańcucha dostaw farmaceutyków może nastąpić z przyczyn epidemiologicznych lub politycznych. Wówczas zlokalizowane w Polsce fabryki gotowych form leków nie zabezpieczą podaży leków. Konieczna jest więc współpraca środowiska naukowego z przemysłem farmaceutycznym i chemicznym, aby zwiększyć krajową produkcję farmaceutycznych substancji czynnych i substratów. Ze względu na ilość potrzebnych substancji, skalę krajowego zapotrzebowania oraz inwestycje, problem wymaga rozwiązania na poziomie europejskim. Ważną wskazówką w tym zakresie jest Strategia Farmaceutyczna dla Europy. Celem naszego artykułu jest przegląd stanu obecnego, wskazać rozwiązania i zainicjować dyskusję na temat rozwoju syntezy aktywnych substancji farmaceutycznych w Polsce. Skupiliśmy się na związkach małocząsteczkowych, perspektywie narodowej oraz relacji między syntezą substancji aktywnych a ochroną środowiska naturalnego. Działania punktowe na rzecz inwestycji w infrastrukturę oraz badania i rozwój to za mało. Tym samym proponujemy stworzenie w Polsce systemu wspomagającego syntezę aktywnych substancji farmaceutycznych.
  • Stosunek Polaków do nauki w pandemii COVID-19
    W artykule przedstawiono wyniki badania postaw wobec zaleceń ekspertów w walce z pandemią COVID-19, naukowców i nauki w ogóle oraz wolności akademickiej w Polsce i omówiono je w kontekście trwającej pandemii, a także lokalnych wydarzeń w Polsce. Globalny kryzys wywołany pandemią koronawirusa uwypuklił subtelną, ale istotną rolę społeczną, jaką odgrywa nauka, która w normalnych warunkach nie przedstawia się tak żywo. Dzieje się to, paradoksalnie, w czasie, gdy w polskiej debacie publicznej toczy się dyskusja o statusie nauki i wolności naukowej. Ankieta internetowa została przeprowadzona przez Instytut Studiów Politycznych PAN w kwietniu 2021 r. na próbie Polaków w wieku 18–65 lat.
  • Informacje o egzaminie maturalnym z chemii w 2023 r.
  • Chemia - "Jak odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej z doświadczeniem, obserwacją i zajęciami w terenie".