Konferencja "Druk 3D i inne sposoby angażowania uczniów na lekcjach informatyki"

Zapraszamy nauczycieli informatyki szkół podstawowych i ponadpostawowych na konferencję połączoną z warsztatami "Druk 3D i inne sposoby angażowania uczniów na lekcjach informatyki". Organizatorem jest Wydawnictwo MiGra we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Konferencja odbędzie się 28 marca 2023 roku w godzinach 14:00 - 18:00

 

PROGRAM KONFERENCJI

Wykład
Projektowanie 3D i druk 3D oraz inne przykłady praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności uczniów wyniesionych z lekcji informatyki – Grażyna Koba (autorka podręczników do informatyki).

Warsztaty

  1. Praktyczne zasady dotyczące druku 3D i przygotowanie modelu 3D do wydruku – Krzysztof Fortuna (nauczyciel informatyki, ekspert druku 3D)
  2. Porównanie narzędzi do tworzenia grafiki: trójwymiarowej 3D (SketchUp i Tinkercad) i dwuwymiarowej z wykorzystaniem grafiki żółwia (Python) – Grażyna Koba.

ZAPISY NA KONFERENCJĘ I WARSZTATY. EGZEMPLARZ OKAZOWY PODRĘCZNIKA.

Na konferencji będzie można otrzymać egzemplarz okazowy wybranej publikacji wydawnictwa Migra. W tym celu należy kliknąć link poniżej, zapisać się na spotkanie, a następnie wybrać interesującą Państwa publikację. Proszę pamiętać o wydrukowaniu odpowiedniego kuponu.

https://www.migra.pl/konferencje-metodyczne/

Dodatkowo prosimy o zgłoszenie swojego udziału w konferencji poprzez system zapisów CEN (numer formy doskonalenia: 7.5) lub za pomocą kalendarza szkoleń CEN dostępnego na stronie głównej.

zapisy.cen.edu.pl

PLAKAT

Dariusz Piekarz
doradca metodyczny informatyki

9.03.2023