Matura z informatyki 2022

W serwisie informacyjnym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się materiały związane z egzaminem maturalnym z informatyki organizowanym w roku 2022.

Nauczyciele i zdający egzamin uczniowie mogą zapoznać się z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz przykładowymi zadaniami wraz z ich rozwiązniem,

Dariusz Piekarz
doradca metodyczny informatyki

14.04.2022