Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych

Projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029. Do udziału mogą zgłaszać się zespoły liczące od 8 do 10 uczniów pod opieką 1-3 nauczycieli. Łączna wartość nagród to prawie 100 tysięcy złotych, w tym dla zwycięskich drużyn warsztaty w profesjonalnym studio gier.

Uczestnictwoł w projekcie daje dodatkowo:

  • bezpłatny udział w szkoleniach wyjazdowych oraz warsztatach i konsultacjach online z ekspertami z branży gamedev,
  • profesjonalny sprzęt do pracy zespołów o szacunkowej wartości 8 tysięcy złotych, który po zakończeniu projektu przechodzi na własność szkoły,
  • wyżywienie i zakwaterowanie, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, oraz wynagrodzenia dla opiekunów grup,

W ramach projektu odbędzie się cykl 9 Konferencji Przydziału, których rozpoczęcie planowane jest w dniach 15-19 listopada, Uczestnicy projrktu będą szkolić się w trzech profesjach: game design, game development i experience design. Za realizację projektu odpowiada Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży Teatrikon.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdą Państwo pod adresem www.t3g.pl.

Dariusz Piekarz
doradca metodyczny informatyki

21.10.2021