XXIX Olimpiada Informatyczna

Zachęcam Państwa do rozpropagowania wśród uczniów informacji o rozpoczęciu XXIX Olimpiady Informatycznej.

Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych uzdolnionych informatycznie i służy rozwijaniu ich wiedzy i umiejętności w zakresie kluczowych kompetencji informatycznych, polegających na układaniu algorytmów i programowaniu.

Pierwszy etap zawodów rozpoczyna się 18 października 2021 r. i trwa do 22 listopada 2021 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.oi.edu.pl/

Dariusz Piekarz
doradca metodyczny informatyki

7.10.2021