„Droga na rynek pracy” - konferencja dla nauczycieli kształcenia branżowego, doradców zawodowych oraz wychowawców

 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Pracownia Przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych i Zawodowych

zaprasza na konferencję dla  nauczycieli kształcenia branżowego, doradców zawodowych oraz wychowawców

Prelegenci:

Sebastian Dudziak –  branża hotelarsko-turystyczna

Rafał Kuras – branża gastronomiczna

Tomasz Juszkiewicz –  branża elektroenergetyczna i budowlana

 

Miejsce konferencji: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. Ruszczyca 16

Zapisy na konferencję     http://zapisy.cen.edu.pl/login    nr formy 7.3

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W związku z sytuacją epidemiologiczną liczba miejsc jest ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji otrzymają potwierdzenie drogą elektroniczną.

 

Program konferencji

10.00 - rozpoczęcie konferencji

10.15 - 11.00 – Wyzwania rynku pracy w ujęciu pracodawcy i nauczyciela -   Sebastian Dudziak

11.00 – 11.45 - Edukacja a rynek pracy – Rafał Kuras

11.45 – 12.15 – Przerwa kawowa

12.15 -  13.00 – Oczekiwania branży elektroenergetycznej i budowlanej wobec absolwentów szkół branżowych – Tomasz Juszkiewicz

13.00-13.45  – Branżowy panel dyskusyjny

14.00 - Zakończenie konferencji  i odbiór zaświadczeń

 

Uwaga!

Organizator zapewnia  płyn dezynfekujący oraz bezpieczną odległość w sali  konferencyjnej.

Uczestnicy zostaną poproszeni o założenie maseczek oraz wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia.

                                                                                            SERDECZNIE ZAPRASZAMY