Harmonogram dyżurów metodycznych w roku 2023/24

Anna Kimak - Cysewska - przyroda
czwartek  - 10.00 - 14:00
 
Jolanta Piątkowska - geografia - szkoły podstawowe
czwartek  - 8:00 - 17:00
 
Barbara Pawlak  - matematyka - szkoły ponadpodstawowe
czwartek - 9:00 - 18:00
 
Magdalena Radko - biologia
czwartek  - 8:00 - 17:00
 
Dawid Cerajewski - matematyka szkoły podstawowe
czwartek - 8:00 - 17:00
 
Witold Grabowski - fizyka
czwartek - 8:00 - 17:00
 
Dariusz Piekarz - informatyka
czwartek - 9:00 - 18:00
 
Robert Reinert - chemia
czwartek - 9:00 -18;00
 
Maciej Wiktorowski - przedmioty zawodowe
czwartek - 8:00 - 17:00
 
Kontakt telefoniczny w czwartki: 94 347 67 33