Realizacja projektu LIDERZY EDUKACJI NA RZECZ ROZWOJU w województwie zachodniopomorskim

                                                                   

 

CEN w Koszalinie już kolejny rok na terenie województwa zachodniopomorskiego pełni funkcję instytucji partnerskiej w projekcie  Edukacja globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju.  Projekt jest realizowany przez Ośrodek  Rozwoju Edukacji w Warszawie i współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W roku szkolnym 2016/2017  działania projektowe były reazliowane w  10 placówkach edukacyjnych: 

W bieżącym roku szkolnym zaprosiliśmy  do projektu kolejne szkoły:

      •  SP w Polanowie     
     •  SP w Karwinie       
     •  SP nr 18 w Koszalinie     

 

Zachęcamy Państwa  do zapoznania się z działaniami realizowanymi przez szkoły i przedszkola  oraz do  skorzystania z materiałów dotyczących edukacji globalnej opublikowanych na naszej stronie w zakładce "Oferta szkoleniowa CEN",  "Sieci współpracy i samokształcenia".

 

Czym jest edukacja golabna?

to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można:

• zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,

• poprawę jakości życia w krajach Globalnego Południa,

• ochronę praw człowieka,

• zapewnienie zrównoważonego rozwoju,

• budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa.

http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/o-projekcie