SZKOŁA LIDERÓW EDUKACJI GLOBALNEJ - podsumowanie kolejnej edycji projektu

16 grudnia 2017 r. w ORE w Sulejówku odbyło się podsumowanie projektu SZKOŁA LIDERÓW EDUKACJI GLOBALNEJ.
Projekt był realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie i współfinansowany w ramach Pomocy Polskiej przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. W województwie zachodniopomorskim funkcję instytucji koordynującej pełniło Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. 
Podczas uroczystości zostały wręczone statuetki dla wyróżnionych liderów i szkół. 
W naszym województwie tytuł i statuetkę SZKOŁY LIDERÓW zdobyła Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie. Jednocześnie szkolna liderka Pani Agnieszka Żukowicz otrzymała statuetkę Lidera Szkolnego i wyróżnienie w konkursie na zgłoszony i zrealizowany scenariusz zajęć dotyczących edukacji globalnej.

Całemu zespołowi nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu w SP nr 2 w Sianowie oraz Pani Agnieszce Żukowicz serdecznie gratulujemy!