Edukacja globalna

                                                                   

 

CEN w Koszalinie współpracuję jako partner regionalny  z ORE w Warszawie w zakresie realizacji projektu "Edukacja globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju" współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP.

Do projektu zaprosiliśmy 10 placówek edukacyjnych z terenu województwa zachodniopomorskiego: 

  • Przedszkole Samorządowe w Mścicach 
  • Przedszkole nr 7 w Koszalinie
  • Przedszkole nr 9 w Koszalinie
  • Przedszkole nr 10 w Koszalinie
  • Przedszkole nr 22 w Koszalinie 
  • SP nr 4 w Koszalinie
  • SP w Starych Bielicach
  • SP w Sarbinowie
  • SP w Daszewie
  • SP nr 2  Sianowie

Zapraszamy  do zapoznania się ze zrealizowanymi  działaniami placówek  oraz do  skorzystania z materiałów dotyczących edukacji globalnej opublikowanych na naszej stronie w zakładce "Oferta szkoleniowa CEN",  "Sieci współpracy i samokształcenia".

 

Czym jest edukacja golabna?

Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna  przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć  globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach.  W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

(żródło: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polska_pomoc/edukacja_globalna)