E-zasoby dedykowane kształceniu zawodowemu

Poniżej przedstawiam zbiór e-zasobów do kształcenia zawodowego. Mam nadzieje, że znajdziecie Państwo materiały, które wykorzystacie podczas pracy z młodzieżą.

 

 

 

 

https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow.html

Repozytorium kursów on-line składające się z 169 kursów on-line do kształcenia zawodowego opracowanych w ramach projektu systemowego KOWEZiU „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”. Kursy przeznaczone są głównie słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jednak poszczególne moduły kursu (prezentacje, filmy, podcasty) można również z powodzeniem wykorzystywać podczas zajęć w szkole. W ramach kursów wyodrębniono następujące branże:

 

http://www.koweziu.edu.pl/programy-modulowe

Programy nauczania o strukturze modułowej dla 186 zawodów w tym dla 55 modułowych programów nauczania opracowano w Wydziale Rozwoju Programów, w latach 2000-2003, 131 modułowych programów nauczania zostało opracowanych w ramach projektu EFS „Przygotowanie innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego”, w latach 2004-2008, oraz 3438 pakietów edukacyjnych (poradników dla nauczycieli i poradników dla uczniów) stanowiących obudowę dydaktyczną modułowych programów nauczania.

 

http://zawodowaedu.pl

Na portalu udostępniane są e-zasoby, które zostały stworzone w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

 

https://it-szkola.edu.pl/kursyu,kat

Portal z materiałami dla nauczycieli zawodów związanych z informatyką.

 

https://epodreczniki.pl/a/e-zasoby/DDXFxFlqD

E‑zasoby z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo

 

                                                                     Małgorzata Kwiatkowska - doradca metodyczny kształcenia zawodowego