Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Kuratoria monitorują kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami

 

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych zajęcia adresowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym tych objętych kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną, organizuje się również za pomocą metod i technik kształcenia na odległość - poinformował resort edukacji.
MEN wydał zestaw rekomendacji dotyczących pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, poinformował też, że monitoruje sytuację za pośrednictwem kuratoriów. Większość szkół specjalnych prowadzi obecnie zdalne nauczanie.

Rekomendacje dla szkół

MEN wydał rekomendacje dotyczące kształcenia zdalnego - poradnik uwzględnia zadania nauczycieli i specjalistów, a także zawiera wskazówki dla rodziców.
- W poradniku „Kształcenie na odległość” wskazaliśmy przykładowe metody pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami. Wśród nich wymienić można m.in. symulacje (naśladowanie rzeczywistości), dzięki którym dzieci rozwijają swoją inwencję twórczą, umiejętności społeczne i poznawcze oraz kształtują swój system wartości. Jest również metoda „linia czasu” przybliżająca uczniom pojęcie czasu, a także „mapa mentalna” (lub mapa pamięciowa) – stosowana m.in. w celu usystematyzowania świeżo zdobytej wiedzy lub wizualizacji posiadanych wiadomości. Muzykoterapia, choreoterapia, metoda małych form scenicznych czy biblioterapia to kolejne z metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami, które mogą być podpowiedzią dla rodziców do samodzielnej pracy z dzieckiem w domu - wskazuje MEN.
Resort informuje również, że w strefie dla zalogowanych Systemu Informacji Oświatowej udostępniono również materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dla uczniów klas IV-VIII mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Przygotowano je na podstawie aktualnie dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do takich przedmiotów jak: język polski, matematyka, historia, geografia, przyroda, biologia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie.

Monika Sewastianowicz

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/oswiata/ksztalcenie-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-informacja-men,499652.html?fbclid=IwAR2827qAWYOUp1bvccTd_K_lzaigmDRhY4tmIqVuuHEzBf8uTVWg_bQmzBY