Święto Niepodległości - godzina wychowawcza

Co znaczy być odpowiedzialnym?

Zbliża się Święto Niepodległości. Jest to okazja do rozmowy z młodymi ludźmi, co znaczy być obywatelem, jakie prawa i obowiązki się z tym wiążą. Fundacja Uniwersytet Dzieci daje nauczycielom materiał, który może być punktem wyjścia do dalszych rozmów. Proponuje miniwykład prof. Dr hab. Janusza A. Majcherka o tym, co znaczy być odpowiedzialnym. Pozwoli on poruszyć temat niepodległości i kształtowania postaw obywatelskich w osiągalny dla dzieci i młodzieży sposób.  Wykład „Za co jesteśmy odpowiedzialni” znajduje się na stronie www.youtube.com/watch?v=RCkbBeKP-Ik&feature=youtu.be&utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=edukatorzy_05.11.2020