Zajęcia z przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem zasobów zdalnych

W otchłani internetu, my nauczyciele przedmiotów zawodowych, z powodzeniem znajdziemy zasoby, dzięki którym ciekawiej przeprowadziny lekcje on-line. Chciałabym w tym artykule pochylić sie nad portalem Scholaris. Czytając na stronie portalu dowiadujemy się, że "Scholaris to portal wiedzy dla nauczycieli zawierający bezpłatne, elektroniczne zasoby edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Materiały dostępne na portalu są zgodne z nową podstawą programową i kompatybilne ze wszystkimi tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami. Portal ma na celu wsparcie nauczycieli w przygotowaniu ciekawych, często interaktywnych zajęć poprzez dostarczenie im gotowych i sprawdzonych materiałów edukacyjnych. Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Scholaris jest skierowany do nauczycieli wszystkich etapów edukacji (od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych), ale także do uczniów, którzy w ciekawy i nowoczesny sposób chcą pogłębiać swoją wiedzę. Obecnie portal zawiera prawie 28 tysięcy interaktywnych materiałów, pomocnych w realizacji treści ze wszystkich przedmiotów lekcyjnych, na różnych poziomach edukacyjnych. Są to scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy etc. Oferuje zasoby dostosowane do różnych potrzeb dzieci i młodzieży, w tym także zasoby pomocne w edukacji 3, 4, 5 i 6-latków. Scholaris to projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Scholaris jest także częścią rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła."

W załączonym pliku zaprezentuję w jaki sposób można wykorzystać zasoby portalu Scholaris do poprowadzienia lekcji z przedmiotu "Pracownia przygotowania i wydawania dań" dla kwalifikacji HGT.02 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Tematem lekcji będzie ocena towaroznawcza, watrość odżywcza i właściowści strukturotwórcze jaj. 

 

                                                                                           Małgorzata Kwiatkowska - doradca metodyczny przedmiotów zawodowych

Pliki do pobrania
Scholaris jajaPobierz