Projekt „Bliżej nowoczesności, bliżej Europy” realizowany w „Computer College” w Koszalinie

Projekt „Bliżej nowoczesności, bliżej Europy” realizowany w „Computer College”w Koszalinie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Edukacja szkolna.

Celem projektu jest:

 • Podniesienie umiejętności językowych pracowników.
 • Unowocześnienie programów nauczania.
 • Wykorzystanie nowych narzędzi w nauczaniu i współpracy międzynarodowej.
 • Zwiększenie wrażliwości na różnorodność społeczną, językową i kulturową.
 • Wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i jejmiędzynarodowego zasięgu.

 

Linki do stron opisującej projekt:

 1. Podniesienie umiejętności językowych pracowników.
 2. Unowocześnienie programów nauczania.
 3. Wykorzystanie nowych narzędzi w nauczaniu i współpracy międzynarodowej.
 4. Zwiększenie wrażliwości na różnorodność społeczną, językową i kulturową.
 5. Wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i jejmiędzynarodowego zasięgu.

 

Linki do stron opisującej projekt:

 1. https://www.facebook.com/Projekt-Bli%C5%BCej-nowoczesno%C5%9Bci-bli%C5%BCej-Europy-Computer-College-w-Koszalinie-1732346820123217/
 2. http://www.cc.edu.pl/projekty/erasmus/

                                                                                      Koordynator projektu: Krzysztof Krauza