Punkt konsultacyjno-informacyjny programu ERASMUS+ Edukacja szkolna

W CEN w Koszalinie  funkcjonujonował w roku szkolnym 2016/2017 punkt konsultacyjno-informacyjny programu ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA.

Konsultant regionalny programu jest osobą przeszkoloną i autoryzowaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji  w Warszawie, która   stanowi Agencję Narodową programu ERASMUS+  w Polsce.

W województwie zachodniopomorskim  rolę konsultanta reginalnego EDUKACJI SZKOLNEJ  pełniła Pani Anna Walkowiak.
 

Do zadań konsultanta należało:

1. organizowanie spotkań informacyjnych,

2. udzielanie wsparcia w zakresie poszukiwania partnerów i kursów, pisania  i rozliczania  wniosku i itd. 

 

Osoby zainteresowne tą tematyką zachęcam do kontaktu:

Anna Walkowiak Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

ul. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin

tel.94 3476724, 604 506 832,

e-mail: annawalkowiak@cen.edu.pl

Konsultacje: środa, godz. 13 – 16 lub w każdy inny dzień tel. 94 3476724