GRUNDTVIG  2013-2015 

                                                                

Znaczenie nowoczesnych technologii  w motywowaniu dorosłych  z terenów defaworyzowanych do uczenia się

 

Cele projektu:

·        poprawa jakości kształcenia ustawicznego dorosłych oraz zapewnienie ludziom 45+ , szczególnie z obszarów wiejskich,

         narzędzi do pogłębiania wiedzy i  kompetencji w zakresie stosowania ICT i znajomości języków obcych,

·        poprawa jakości kształcenia dorosłych poprzez rozwijanie umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami Web2.0

         i innymi aplikacjami nowej generacji, wspieranie i rozwój kreatywności nauczycieli.

 

Instytucje partnerskie:

·        Centrum Edukacji Nauczycieli  w Koszalinie

·        Plungės suaugusiųjų švietimo centras - Litwa

·        E.U.C. Research Centre Ltd – Cypr

·        Institut E-seniors – Francja

·        Dost Eli Konya Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği – Turcja

·        Östra Grevie folkhögskola - Szwecja