Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

MEN udostępniło materiały ćwiczeniowe do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.  

Wiecej informacji na stroniw MEN: materiały 1

Udostępnione zostały również materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.

Wiecej informaji na stronie MEN: materiały 2