• OFERTA SZKOLENIOWA CEN NA ROK 2022/2023
    Przedstawiamy ofertę doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2022/2023. W naszej ofercie znalazły się te formy, które dotychczas cieszyły się zainteresowaniem oraz propozycje wynikające z oczekiwań i sugestii kadry kierowniczej oraz nauczycieli. Uwzględniamy również kierunki polityki oświatowej państwa.