Doradztwo metodyczne z informatyki

Oferta szkoleń z zakresu informatyki i multimediów w roku szkolnym 2023/2024
Dariusz Piekarz

doradca metodyczny informatyki
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie


    szkolenie stacjonarne
    webinarium
     
   

IV.7.1. Technologie 3D wspomagające edukację (4 godziny)
28 września 2023 r. - godz. 15:00

Program

 • Drukarki i pióra drukujące 3D w szkole
 • Technologia 3D w edukacji włączającej
 • Wspomaganie nauczania przedmiotowego technologią 3D
 • Aktywizacja uczniów z wykorzystaniem technologii 3D
     
   

V.7.1. Druk 3D w praktyce szkolnej (6 godzin)
30 września 2023 r. - godz. 9:00

Program

 • Budowa i funkcjonowanie drukarek 3D 
 • Opracowanie grafiki na potrzeby wydruku 3D 
 • Programowanie drukarek 3D
     
   

V.7.2. Programowanie w języku Python (6 godzin)
21 października 2023 r. - godz. 9:00

Program

 • Składnia języka programowania Python
 • Operatory i zmienne w języku Python
 • Operacje decyzyjne i pętle
 • Implementacja wybranych algorytmów w języku Python
     
   

V.7.4. Edukacja włączająca na zajęciach informatyki (3 godziny)
30 listopada 2023 r. - godz. 17:00

Program

 • Rola edukacji włączającej w nauczaniu informatyki
 • Dobór metod i form pracy w zespole klasowym
 • Edukacja informatyczna bez barier
     
   

V.7.3. Arduino w praktyce szkolnej (6 godzin)
25 listopada 2023 r. - godz. 9:00

Program

 • Budowa i funkcjonowanie platformy Arduino
 • Moduły główne i rozszerzenia
 • Czujniki i dodatkowe akcesoria
 • Podstawy programowania mikrokontrolerów Arduino
     
   

IV.7.9. Tworzenie filmów dydaktycznych (6 godzin)
9 grudnia 2023 r. - godz. 9:00

Program

 • Podstawowe funkcje bezpłatnych programów do obróbki filmów
 • Zasady cyfrowej obróbki obrazu z wykorzystaniem komputera i miksera wizyjnego
 • Tworzenie filmu dydaktycznego
 • Dodawanie dźwięku, narracji i animacji komputerowych
     
   

V.7.5. Tworzenie stron internetowych (6 godzin)
17 lutego 2024 r. - godz. 9:00

Program

 • Zasady funkcjonowania systemów zarządzania treścią CMS
 • Oprogramowanie do tworzenia serwisów www
 • Systemy CMS w praktyce szkolnej
     
   

IV.7.14. Aplikacja MS Teams w pracy nauczyciela (6 godzin)
16 marca 2024 r. - godz. 10:00

Program

 • Organizacja zajęć z wykorzystaniem MS Teams
 • Planowanie i prowadzenie spotkań
 • Publikacja materiałów dydaktycznych
 • Wykorzystanie notesu zajęć
 • Moduły zadań i prac domowych
 • Konsultacje z uczniami w MS Teams
 • Nadzór nauczyciela nad sprawnym prowadzeniem zajęć
     
   

IV.7.16. Roboty Ozobot w edukacji (4 godziny)
21 marca 2024 r. - godz. 15:30

Program

 • Funkcje robotów Ozobot
 • Metody programowania robotów Ozobot
 • Przykłady wykorzystania robotów
 • Ozoobot w edukacji
 • Edukacja włączająca z wykorzystaniem robotów Ozobot
     
   

V.7.6. Programowanie w Scratch (6 godzin)
20 kwietnia 2024 r. - godz. 9:00

Program

 • Funkcjonowanie aplikacji Scratch
 • Zasady programowania w Scratch
 • Realizacja podstawy programowej z informatyki z wykorzystaniem aplikacji Scratch
     
   

IV.7.15. Multimedialne wsparcie procesu dydaktycznego (6 godzin)
25 maja 2024 r. - godz. 9:00

Uwaga - zmiana terminu szkolenia

Program

 • Podstawowe funkcje tablicy interaktywnej  i monitora interaktywnego
 • Korzystanie z wizualizera i tabletu graficznego
 • Wykorzystanie okularów VR w wirtualnych laboratoriach 
 • Publikacja treści dydaktycznych w szkolnych serwisach internetowych
 • Narzędzia e-learningu w praktyce szkolnej

 

W wypadku dużego zainteresowania szkoleniami możliwe jest utworzenie dodatkowych terminów zajęć.

Wybrane szkolenia mogą być przeprowadzone w placówce edukacyjnej, która zgłosi takie zapotrzebowanie w dziale szkoleń Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z zawartością Zeszytów Metodycznych eduFOCUS, w których publikowane są materiały związane z dydaktyką przedmiotu oraz metodyką nauczania.

Mogą Państwo również podzielić się swoim doświadczeniem poprzez przesyłania ciekawych artykułów metodycznych związanych z nauczaniem informatyki, które mogą zostać opublikowane w prowadzonym przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Banku dobrych praktyk.