Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie

W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się VI edycja konkursu organizowanego pod patronatem Marszałak Województwa Zachodniopomorskiego. Konkurs adresowany jest do uczniów oddziałów gimnazjalnych publicznych i niepublicznych szkół województwa zachodniopomorskiego.

Jego celem jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Wszelkie informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie www.konkursosamarzadzie.wzp.pl.