Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

Terminarz 54. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego w roku szkolnym 2017/2018:

do 17.11.2017 I etap (szkolny)
do 22.11.2017 Przesłanie zgłoszeń uczniów do etapu rejonowego
9.12.2017 II etap (rejonowy) - pisemny
9-10.03.2018 III etap (finał Konkursu) - część pisemna i laboratoryjna

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać najpóźniej do 22 listopada 2017 r. na adres: izabela.koter@umk.pl

Opłatę zgłoszeniową (20 zł/osobę) należy wpłacić do 22 listopada na konto:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wydziału Chemii UMK
BANK PKO BP S.A. II o/Toruń
ul. Grudziądzka 4, 87-100 Toruń
nr konta: 43 1020 5011 0000 9602 0090 2882

z dopiskiem Konkurs Chemiczny (+ imię i nazwisko uczestnika lub nazwa szkoły i liczba uczniów).

Lista miejsc przeprowadzenia II etapu Konkursu (uzupełniana na bieżąco) będzie zamieszczona w zakładce Organizatorzy.

W chwili obecnej czekamy na zgłoszenia ośrodków, chętnych do przeprowadzenia II etapu (rejonowego) Konkursu. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy: izabela.koter@umk.pl