Policjant, który mi pomógł

Organizatorzy konkursu, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", organizowanego pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, zwracają się z prosbą o zgłaszanie policjantów zasługujących na szczególne uznanie za ich działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje i instytucje do dnia 31 maja 2018r. Formularz zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej:  www.policjant.niebieskalinia.pl