"Poszukiwacze Smaków"

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Proponowane wydarzenie skierowane jest do dzieci i młodzieży, których zadaniem jest udokumentowanie "smaków", poprzez ich wyszukiwanie np. w rodzinnych dokumentach, pamiątkach, zdjęciach, literaturze, rozmowach z rodzicami, dziadkami. Opis danego produktu, przepis, jego charakterystyczne cechy uczniowie mają przedstawić na pisemnych zgłoszeniach, a tradycję pielęgnowaną w danej rodzinie od co najmniej dwóch pokoleń, potwierdzić za pomocą wyżej wymienionych materiałów źródłowych. Jednym z punktowanych elementów konkursu jest przedstawienie na współczesnym zdjęciu walorów estetycznych produktu/potrawy.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 23 marca 2018 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,  z dopiskiem:  Wydział Rolnictwa i Rybactwa, Konkurs "Poszukiwacze Smaków". 

Więcej informacji wraz z regulaminem i kartą zgłoszenia znajduje sie na stronie internetowej: www.wrir.wzp.pl
 

Pliki do pobrania
Regulamin konkursuPobierz
Zgłoszenie do konkursuPobierz
OświadczeniePobierz
Oświadczenie zdjęciaPobierz