Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2017/2018: 

1. Wdrażanie nowej podstawy kształcenia ogólnego.

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmujące ewaluację i kontrolę - pobierz