Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2018/2019: 

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmujące ewaluację i kontrolę - pobierz