Aktualności

  Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny" w roku szkolnym 2018/2019.     Opłata za udział w Konkursie nie zmieniła się i jest równa 9 zł.
  Konkurs zostanie przeprowadzony 21 marca 2019 roku, rozpoczęcie o godzinie 9:00.
  Zgłoszenia uczniów dokonuje Szkolny Koordynator Konkursu za pomocą platformy konkursowej http://www.kangur-mat.pl/

Termin zgłoszeń do konkursu oraz dokonywania wpłat upływa w piątek 25 stycznia.

 

Miło nam poinformować Państwa, że w tym roku także konkurs został objęty Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty.  

Harmonogram

 

Drodzy Szkolni Koordynatorzy,

materiały konkursowe zostały przygotowane ze staraniem o zgodność liczby testów, kart odpowiedzi, dyplomów i breloczków z podanymi przez Państwa. Prosimy o wybaczenie, jeśli jednak zdarzą się niezgodności. 

Dziękujemy za dotychczasowe uwagi dotyczące zamieszczonych na stronie wykazów szkół z liczbą uczestników w poszczególnych kategoriach. 

Koperty i kartony zostaną dostarczone do wyznaczonych miejsc w poszczególnych powiatach, nauczycieli ze szkół miasta i powiatu Koszalin tradycyjnie zapraszamy po odbiór osobisty. Kopertę (koperty), w której znajdują się testy, można otworzyć dopiero w dniu konkursu, tuż przed jego rozpoczęciem, pozostałe materiały można przejrzewć i przeliczyć. W jednej z kopert znajduje się także kartka z ważnymi informacjami na temat konkursu i - na odwrocie - wzorem protokołu (wzór protokołu można także pobrać ze strony "Kangura" w formacie pozwalającym na edytowanie). W sytuacjach szczególnych - w dniu konkursu prosimy o kontakt na podane numery telefonów.

Wszystkie miejsca odbioru oraz terminy zostaną podane w odpowiedniej zakładce, po ostatecznym uzgodnieniu z placówkami. Po przeprowadzeniu konkursu prosimy o zabezpieczenie kart odpowiedzi, po uprzednim ułożeniu ich tą samą stroną do góry. Kopertę z kartami proszę przynieść lub wysłać na adres Stowarzyszenia w dniu Konkursu (czwartek 21 marca). 

Życzymy sprawnego przebiegu konkursu i dobrych wyników.

 

 


         Tegoroczna edycja Konkursu dobiegła końca. Wyniki uczniów zostały ujawnione na platformach szkół, dyplomy i nagrody częściowo wysłane, a LAUREACI i kilkoro uczniów z najwyższymi wynikami zaproszono do Centrum Kultury 105 w Koszalinie na podsumowanie konkursów przedmiotowych 15 czerwca.

          W związku z niedawnym wypisywaniem dyplomów dla najlepszych uczestników Konkursu w roku szkolnym 2017/2018 mam kilka spostrzeżeń. Zawsze staramy się pisać nazwiska poprawnie, zgodnie ze stanem faktycznym, czyli m.in. z uwzględnieniem polskich znaków. Niestety, zdarza się, że nazwisko wpisane przez uczestnika i nazwisko na liście ze szkoły różnią sie nieco. Wtedy, w zależności od kategorii (zakładamy, że 7-9 latek mógł sie pomylić) wpisujemy jedną z form. Zwykle jest to forma z listy przysłanej  przez Szkolnego Koordynatora.

          Zdarza się, że uczeń źle zakoduje kartę i trzeba go umiejscowić w jednej ze szkół. Czasem trzeba w tym celu przejrzeć wszystkie listy. I tu zaczynają się schody. Ogromna większość list została przez Państwa sporządzona w sposób, o jaki prosiliśmy, jednak są wyjątki. Zdarza się, że trzeba "przekopać" całą listę, bo np. została sporządzona według klas, ale już niekoniecznie alfabetycznie. Rozumiem, że jest to trudność, kiedy wpisujemy nazwiska na listę ręcznie, ale większość list opracowujecie Państwo na komputerze i odpowiednie posortowanie nie powinno stanowić żadnego problemu. Jeszcze raz bardzo proszę o sporządzanie list w porządku alfabetycznym, bez żadnego podziału, ale z podaniem kategorii. Odszukanie ucznia to naprawdę żmudna i czasochłonna praca.

          I jeszcze o odmienianiu nazwisk. Na dyplomach nie jest to potrzebne, tam wpisujemy nazwiska w mianowniku. Niektórzy uczniowie są jednak zapraszani na podsumowanie konkursów przedmiotowych i wtedy wpisujemy nazwisko w dopełniaczu, postępując zgodnie z zaleceniami językoznawców, czyli odmieniamy wszystkie te nazwiska, które da się odmienić. Czasem słyszymy, że rodzice nie życzą sobie odmieniania i mamy dylemat. Jednak zwykle kierujemy się zasadami ustalonymi przez językoznawców. Polecam artykuł Ireny Bajerowej polskiej językoznawczyni, profesor, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na ten temat.

Wstyd nie odmieniać nazwisk

Dziękujemy Szkolnym Koordynatorom za sprawne przeprowadzenie Konkursu, a uczniom za wziecie udziału. Gratulujemy wszystkim, a szczególnie tym z najwyższymi wynikami. Zapraszamy do udziału w "Kangurze" w przyszłym roku :)

 


Już jutro materiały będą w punktach odbioru. Życzymy wszystkim Szkolnym Koordynaotrom pomyślnego przeprowadzenia konkursu, a uczniom dobrych wyników.

Po zmaganiach konkursowych prosimy o zabezpieczenie kart odpowiedzi i przekazanie ich do nas zgodnie z ustaleniami (patrz: Miejsca wydawania materiałów). Poniżej zamieszczamy informację, która znajduje się w materiałach oraz protokół (jest na drugiej stronie pisma).

Pismo

Protokół DOC

Protokół PDF

 

 

 

Szanowni Szkolni Koordynatorzy,

Informujemy, że jesteśmy w trakcie przygotowywania materiałów konkursowych dla szkół. Każda szkoła otrzyma kopertę z testami
i kartami odpowiedzi (do otwarcia 15 marca 208 r., bezpośrednio przed konkursem), kopertę z dyplomami za udział w Konkursie (dla wszystkich uczniów, którzy faktycznie wezmą udział) oraz z łamigłówkami (dla każdego ucznia, który wniósł opłatę konkursową oraz dla nauczyciela). Te dwie koperty można otworzyć i sprawdzić zawartość. W kilku przypadkach (mała liczba uczestników) materiały zostały zapakowane w jedną kopertę. W kopertach znajdziecie Państwo również informację na temat przeprowadzenia konkursu, a na odwrocie Protokół do wypełnienia i odesłania wraz z listą uczestników (uporządkowaną alfabetycznie, według nazwisk) i kartami odpowiedzi. Protokół można także pobrać w formacie tekstowym
i wypełnić na komputerze. Prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej danych dotyczących liczby zgłoszonych uczestników oraz wykazu miejsc odbioru materiałów. Życzymy pomyślnego przeprowadzenia Konkursu i dobrych wyników.


Szanowni Szkolni Koordynatorzy,

zgłoszenia szkół są sukcesywnie odnotowywane na platformie. W miarę napływania dokumentów od Państwa (zgoda dyrektora, wpłata) potwierdzamy te informacje. Kody możemy przydzielić dopiero po zaksięgowaniu wpłaty i otrzymaniu zgody dyrektora. Niektórzy nauczyciele zwracali się do nas z prośbą o przedłużenie terminu ze względu na ferie zimowe i trudności z uzyskaniem podpisu dyrektora (np. z powodu wyjazdu). Czekamy na brakujące dokumenty do końca przyszłego tygodnia. Wtedy też zostanie zablokowana możliwość dodania uczestników na koncie szkoły. W indywidualnych przypadkach prosimy o kontakt.
Szkoły, które w ostatnich latach nie uczestniczyły w Konkursie, prosimy o cierpliwość. Kod przydzielimy po ustaleniu listy szkół w poszczególnych powiatach.
 

Organizatorzy


W roku szkolnym 2017/2018 Konkurs zostanie przeprowadzony 15 marca, jak zawsze będzie to czwartek. Rozpoczęcie Konkursu
o godzinie 9:00 (sytuacje szczególne - punkt 15. Regulaminu). Prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczanymi na stronach dotyczących Konkursu i postępowanie zgodnie z nimi.

Konkurs jest przeprowadzany w sześciu kategoriach - szczegóły na głównej stronie Konkursu. Każdy z uczniów zgłoszonych do Konkursu "Kangur 2018" otrzyma dyplom za udział w Konkursie.
Zgłoszenia uczniów dokonuje szkolny koordynator poprzez konto szkoły. Loginy i hasła z poprzednich edycji są aktualne. W przypadku "nowej" szkoły należy założyć konto na platformie www.kangur-mat.pl. W razie "zagubienia" loginu lub hasła albo trudności z jego odzyskaniem, np. przy zmianie koordynatora, prosimy o informację na skrzynkę: kangur91@wp.pl. Wygenerujemy dla Państwa nowe hasło. W razie jakichkolwiek trodności prosimy o kontakt, najchętniej mailowy.
Opłata za udział w Konkursie pozostaje w niezmienionej wysokości - 9 zł. Termin wpłat: 27 stycznia 2018 r. Szkoły, którym potrzebna jest faktura, prosimy o przesłanie wypełnionego zamówienia faktury (może być elektronicznie; druk taki został zamieszczony w artykule Materiały do pobrania). W tym roku szkolnym także wymagane będą oświadczenia rodziców lub pełnoletnich uczestników dotyczące przetwarzania danych osobowych. Oświadczenie także znajduje się w Materiałach do pobrania. Wszystkie oświadczenia pozostają w szkole.

Harmonogram Konkursu

 


W dniach 24-25 listopada 2017 r. w Toruniu, na Wydziale Matematyki i Informatyki, odbyła się konferencja podsumowująca XXVI edycję Konkursu "Kangur". Omówiono m.in. przebieg akcji letniej oraz sprawozdanie z konferencji Kangourou Sans Frontieres. Ustalono także najważniejsze terminy związane z XXVII edycją w roku 2018.
Pomimo dosyć wczesnego terminu ferii zimowych w naszym Regionie, prosimy o przesyłanie zgłoszeń i wpłat w ustalonym terminie - najpóźniej do końca stycznia. Po feriach będzie można dokonać dodatkowego zgłoszenia, po wcześniejszym powiadomieniu nas o takiej potrzebie.

W ramach konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać ciekawego wykładu dr. Witolda Kraśkiewicza Ile miejsca potrzeba, żeby zawrócić samochód?

 

2. czerwca 2017. roku w Szkole Podstawowej nr 18 w Koszalinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i statuetek laureatom konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Podczas spotkania także najlepsi uczestnicy Konkursu "Kangur 2017" odebrali swoje dyplomy i nagrody. Miło było widzieć, że niektórzy uczniowie kilkakrotnie występowali przed wszystkimi uczestnikami uroczystości. Gratulujemy laureatom, ich nauczycielom oraz opiekunom.

Wśród piętnastu najlepszych uczestników "Kangura" wystąpili:

Martyna Ławryk z klasy 4 SP - zdobyła maksymalną liczbę punktów i uzyskała tytuł LAUREATA,
Maksymilian Kuchta z klasy II gimnazjum (nagrodę odebrała mama) - także zdobył maksymalną liczba punktów i uzyskał tytuł LAUREATA,

oraz:

Bartek Jóźwik z klasy 2 SP,
Adam Pieślak z klasy 3 SP,
Tomasz Foryś z klasy 6 SP,
Krzysztof Kabaciński z klasy 6 SP,
Krzysztof Olejnik z klasy 6 SP,
Hanna Skrobanek z klasy 6 SP,
Zofia Szymczak z klasy 6 SP,
Wojciech Słomowicz z klasy I gimnazjum,
Ksawery Mielczarek z klasy I liceum,
Oskar Tałaj z klasy II liceum.

Wymienieni powyżej uczniowie osiągnęli najwyższe wyniki w swoich kategoriach wiekowych i otrzymali dyplomy oraz nagrody za Bardzo Dobry Wynik. Nagrody dla nieobecnych: Jana Mężyńskiego, Jakuba Dąbskiego oraz Macieja Bartosika zostały przekazane do szkół.
Oprócz wymienionych dwóch nagród dla LAUREATÓW oraz 64 za Bardzo Dobry Wynik przyznaliśmy także 638 Wyróżnień.


Dziękujemy wszystkim Szkolnym Koordynatorom za sprawne przeprowadzenie Konkursu "Kangur 2017" oraz przekazanie nam kart odpowiedzi wraz z listą uczestników i protokołem. Tylko w kilku przypadkach zauważyliśmy brak listy lub protokołu, proimy o uzupełnienie (można przysłać mailem). Podczas tegorocznej edycji udało się uniknąć drastycznych błędów. Dziękujemy za to również osobom, które przygotowywały materiały dla szkół. yes

 

 

 

Pliki do pobrania
Protokół PDFPobierz
Protokół DOCPobierz