Podstawowe informacje

O Stowarzyszeniu

Koszalińskie Stowarzyszenie Przyjaciół "Kangura" jest organizatorem Konkursu KANGUR na terenie powiatów dawnego województwa koszalińskiego oraz powiatów: sławieńskiego i wałeckiego. Stowarzyszenie zostało powołane przez 15-osobową grupę członków założycieli w marcu 1999. roku.

Od roku 1991 organizatorem Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny" jest Stowarzyszenie "Kangorou Sans Frontiers" ("Kangur bez granic") z siedzibą w Paryżu. Konkurs jest przeprowadzany raz w roku jednocześnie we wszystkich krajach.

Polscy uczniowie po raz pierwszy wzięli udział w "Kangurze"  w roku szkolnym 1991/1992. Organizatorem był wówczas Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny we Wrocławiu. Od roku 1998. głównym organizatorem Konkursu w Polsce był Wydział Matematyki i Informatyki toruńskiego UMK, a obecnie jest nim Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, także z siedzibą w Toruniu.  Na terenie całej Polski działają regionalne komitety organizacyjne.

EUROPA 

Assosation "Kangorou Sans Frontiers", Paryż, Francja

POLSKA

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy
i Nauk Matematycznych, Toruń

REJON KOSZALIN 

Koszalińskie Stowarzyszenie Przyjaciół "Kangura"
przy Centrum Edukacji Nauczycieli

 

Statut


Władze Stowarzyszenia

Od stycznia 2011 roku Stowarzyszeniem kieruje Zarząd w składzie:

Lucyna Kuźnicka - prezes
Urszula Rusiak - wiceprezes
Aldona Szczepaniak - sekretarz
Urszula Borucińska - skarbnik
Marta Strugała - członek

Nad pracą Zarządu czuwa Komisja trzyosobowa Rewizyjna, w której skład wchodzą:

Zenon Decyk, Monika Burdecka i Janina Jasińska
 


Statut