Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny"

Tegoroczna edycja Konkursu zostanie przeprowadzona 15 marca o godzinie 9:00

Kategorie Konkursu:

Żaczek – kl. 2 szkoły podstawowej
Maluch – kl. 3, 4 szkoły podstawowej
Beniamin – kl. 5, 6 szkoły podstawowej
Kadet – kl. VII szkoły podstawowej i klasa II gimnazjum
Junior – kl. III gimnazjum, I liceum i technikum,
I, II i III – zasadniczej szkoły zawodowej
Student – kl. II i III liceum oraz II, III i IV technikum

Tutaj będziemy zamieszczali wszystkie informacje dotyczące Konkursu.
Prosimy także o systematyczne logowanie się do konta szkoły na www.kangur-mat.pl
Jesteśmy również na Facebooku, zapraszamy do odwiedzin!

             Tegoroczna edycja Konkursu także została objęta Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

 • Wykaz zgłoszonych szkół
  Przedstawiamy wykaz szkół, które zgłosiły uczniów do Konkursu "Kangur 2018", według powiatów.
 • Terminy i miejsca wydawania materiałów i zwrotu kart odpowiedzi
  Podajemy wykaz miejsc odbioru materiałów na Konkurs. Prosimy o sprawdzenie informacji.
 • Aktualności
  Szanowni Szkolni Koordynatorzy, Informujemy, że jesteśmy w trakcie przygotowywania materiałów konkursowych dla szkół. Każda szkoła otrzyma kopertę z testami i kartami odpowiedzi (do otwarcia 15 marca 208 r., bezpośrednio przed konkursem), kopertę z dyplomami za udział w Konkursie (dla wszystkich uczniów, którzy faktycznie wezmą udział) oraz z łamigłówkami (dla każdego ucznia, który wniósł opłatę konkursową oraz dla nauczyciela). Te dwie koperty można otworzyć i sprawdzić zawartość.
 • Dane do kontaktu, numer konta
 • Dokumenty do pobrania
  Tutaj zamieszczamy hiperłącza do dokumentów, które możecie Państwo wydrukować lub/i zapisać w pamięci swojego komputera.
 • O Konkursie
  Głównym organizatorem Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny" (od roku 1991.) jest Stowarzyszenie "Kangorou Sans Frontiers" ("Kangur bez granic") z siedzibą w Paryżu.
 • Podstawowe informacje
  Koszalińskie Stowarzyszenie Przyjaciół "Kangura" jest organizatorem Konkursu KANGUR na terenie powiatów dawnego województwa koszalińskiego oraz powiatów: sławieńskiego i wałeckiego. Stowarzyszenie zostało powołane przez 15-osobową grupę członków założycieli w marcu 1999. roku.