X DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ

 

Większa liczba finalistów, więcej nagród…

Tegoroczna jubileuszowa edycja X Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej  dla uczniów szkół podstawowych Diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zostanie przeprowadzona w zmienionej formule.W roku szkolnym 2018/2019 organizatorzy konkursu, Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej w Koszalinie przy współpracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, wprowadzili podział uczestników na dwie kategorie wiekowe:

  • kategoria: uczniowie klas I-V
  • kategoria: uczniowie klas VI-VIII

Celem konkursu jest umożliwienie uczniom włączenia się w realizację programu duszpasterskiego na rok 2018-2019 pod hasłem
W mocy Bożego Ducha. Tematyka będzie dotyczyć pogłębionego spojrzenia na misję ochrzczonych i bierzmowanych w Kościele
i świecie współczesnym.

Patronat honorowy nad konkursem objął Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Dajczak.

Szczegóły w Regulaminie, który jest również dostępny na stronie: www.katecheza.koszalin.opoka.org.pl     

Zachęcamy nauczycieli religii do zainteresowania uczniów konkursem.

    

Literatura na etap szkolny

I. Uczniowie klas I-V

Biblia

Katechizm Kościoła Katolickiego

Dekret o apostolstwie świeckich

Przesłanie Jana Pawła II

Różaniec misyjny

II. Uczniowie klas VI-VIII

Biblia

Katechizm Kościoła Katolickiego

Dekret o apostolstwie świeckich

Encyklika Redemptoris missio

Misjonarze bez habitów

Literatura na etap rejonowy

I. Uczniowie klas I-V

Biblia

Katechizm Kościoła Katolickiego

Dekret o apostolstwie świeckich

Aktywność Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci

Misjonarz - to kto

II. Uczniowie klas VI-VIII

Biblia

Katechizm Kościoła Katolickiego

Dekret o apostolstwie świeckich

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny

Ad gentes