XIII DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się XIII Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej  dla uczniów szkół podstawowych Diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej w Koszalinie przy współpracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. 

Zakres tematyczny konkursu będzie dotyczył trzeciego etapu programu duszpasterskiego dla Kościoła katolickiego w Polsce Posłani w pokoju Chrystusa.  Celem konkursu jest refleksja nad Eucharystią jako tajemnicą posłania wiernych do świata, w którym mamy dawać świadectwo życia chrześcijańskiego.

Regulamin XIII DKWR i literatura na etap szkolny są dostępne na stronie: http://www.diecezjakoszalin.pl/diecezjalny-konkurs-wiedzy-religijnej oraz www.cen.edu.pl     

Zachęcamy nauczycieli religii do zainteresowania uczniów konkursem.

 

Literatura na etap szkolny 2021/2022 (12 stycznia 2022 r.)

I. Uczniowie klas I-V

- Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2003, Ewangelia wg św. Jana 14, 25-31 (wraz z przypisami),

- Katechizm Kościoła Katolickiego 898, 899, 900,

- Jan Paweł II, ENCYKLIKA REDEMPTORIS MISSIO O stałej aktualności posłania misyjnego,

- POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA CHRISTUS VIVIT OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO MŁODYCH I CAŁEGO LUDU BOŻEGO,

- Jak Hrabianka Róża Czacka stała się Matką Elżbietą.

I. Uczniowie klas VI-VIII

- Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2003, Ewangelia wg św. Jana 14, 25-31 (wraz z przypisami),  oraz List do Efezjan 2, 11-22 (wraz z przypisami),

- Katechizm Kościoła Katolickiego 898, 899, 900,

- Jan Paweł II, ENCYKLIKA REDEMPTORIS MISSIO O stałej aktualności posłania misyjnego,

- POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA CHRISTUS VIVIT OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO MŁODYCH I CAŁEGO LUDU BOŻEGO,

- Jak Hrabianka Róża Czacka stała się Matką Elżbietą,

Eugeniusz Grzegorz Wiązowski, Kardynał Stefan Wyszyński jako inspirator i protektor rozwoju życia religijnego na Pomorzu Zachodnim.