„Z programowaniem za pan brat”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie "Z programowaniem za pan brat" wszystkich nauczycieli szkół podstawowych (klasy 1-7), zainteresowanych problematyką nauki programowania i wykorzystywania programowania w nauczaniu w ramach realizacji nowej podstawy programowej. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach i polega na:

a) przygotowaniu, zrealizowaniu wraz z zespołem projektowym i opisaniu przez nauczyciela projektu edukacyjnego z zakresu programowania; zarejestrowania go w formie karty projektu wraz z wytworami powstałymi w trakcie jego realizacji w postaci grafik, gier, fotografii, filmów, opisów działań uczniowskich itp.;

i/lub

b) opracowaniu zestawu minimum 10 scenariuszy zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych z zakresu programowania i zaprezentowaniu ich poprzez wypełnienie kart scenariuszy.

Na laureatów konkursu, którzy zrealizują projekt edukacyjny czekają cenne nagrody: zestawy LEGO® MINDSTORMS® EV3 oraz Raspberry Pi 3 model B, gry Scottie Go!, zestawy Ozobot oraz Dash i Dot.

Autorzy zestawów scenariuszy otrzymają nagrody pieniężne, a ich prace zostaną opublikowane w formie poradnika dla nauczycieli.

Prace konkursowe należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej (pliki word, skany pdf) w systemie zgłoszeniowym zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 5 Regulaminu Konkursu:

  1. projekty edukacyjne do dnia 19.11. 2017 roku do godziny 23.55;
  2. zestawy scenariuszy do dnia 5.11. 2017 roku do godziny 23.55.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres mailowy: konkurs@ore.edu.pl

Załączniki:

Pobierz plik (Regulamin - Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia projektu - Z programowaniem za pan brat.pdf)Regulamin - Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia projektu

Pobierz plik (Regulamin - Załącznik nr 2 - Karta zgłoszenia zestawu scenariuszy - Z programowaniem za pan brat.pdf)Regulamin - Załącznik nr 2 - Karta zgłoszenia zestawu scenariuszy

Pobierz plik (Regulamin - Załącznik nr 3 - Karta scenariusza zajęć - Z programowaniem za pan brat.docx)Regulamin - Załącznik nr 3 - Karta scenariusza zajęć

Pobierz plik (Regulamin - Załącznik nr 4 - Karta projektu - Z programowaniem za pan brat.docx)Regulamin - Załącznik nr 4 - Karta projektu

Pobierz plik (Regulamin - Załącznik nr 5 - Instrukcja umieszczania materiałów w systemie - Z programowaniem za pan brat.pdf)Regulamin - Załącznik nr 5 - Instrukcja umieszczania materiałów w systemie

Pobierz plik (Regulamin Konkursu Z programowaniem za pan brat.pdf)Regulamin Konkursu