Konsultanci

mgr Anna Kiełb
konsultant ds. rozwoju zawodowego nauczycieli i pomiaru  dydaktycznego
/94/ 347-67-40 annakielb@cen.edu.pl

mgr Iwona Łotysz
konsultant ds. edukacji elementarnej
/94/ 347-67-28 iwonalotysz@cen.edu.pl

mgr Teresa Ogniewska
konsultant  ds. wychowania
/94/ 347-67-25 teresaogniewska@cen.edu.pl

mgr Mariola Rink-Przybylska
konsultant  ds. edukacji humanistycznej
/94/ 347-67-32 mariolarinkprzybylska@cen.edu.pl

mgr Joanna Sosnowska
konsultant ds. wspomagania szkół i placówek
/94/ 347-67-26 joannasosnowska@cen.edu.pl 

mgr Izabela Suckiel
konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji 
/94/ 347-67-21 izabelasuckiel@cen.edu.pl

mgr Marek Suckiel
konsultant ds. informatyki i technologii informacyjnej 
/94/ 347-67-43 mareksuckiel@cen.edu.pl

mgr Anna Walkowiak
konsultant ds. języków obcych i edukacji europejskiej 
/94/ 347-67-24 annawalkowiak@cen.edu.pl