Informacja pokontrolna zasobów archiwum zakładowego - październik 2015

Działając na podstawie art. 28 pkt 4 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późno zm.) Ryszard Niebieszczański - Archiwista w Archiwum Państwowym w Koszalinie, przeprowadził w dniu 29 września 2015 r. kontrolę archiwum zakładowego Centrum Edukacji Nauczycieli  w Koszalinie.

W trakcie kontroli stwierdzono, że zalecenie wydane w wyniku poprzedniej kontroli, przeprowadzonej w dniu 19 grudnia 2012 r., dotyczące wewnętrznego uporządkowania teczek z dokumentacją kat. A zostało wykonane.


Wytworzył:  Marek Suckiel

Data:   2016-11-10

Opublikował: Marek Suckiel

Data:   2016-11-10 11:10:00

Pliki do pobrania
Informacja pokontrolnaPobierz