Kontrola Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Marszałkowskiego - wrzesień 2016

Kontrola dotyczyła realizacjii planów wydatków oraz planu i stopnia realizacji dochodów własnych Jednostki oraz zgodności regulacji wewnętrznych z Uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Województwa Zachodniopomorskiego. 


Wytworzył:  Marek Suckiel

Data:  2016-11-21

Opublikował: Marek Suckiel

Data: 2016-11-21 08:30:00  

Pliki do pobrania
Informacja pokontrolnaPobierz