Kontrola Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Marszałkowskiego - wrzesień 2016

Kontrola dotyczyła realizacjii planów wydatków oraz planu i stopnia realizacji dochodów własnych Jednostki oraz zgodności regulacji wewnętrznych z Uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Województwa Zachodniopomorskiego. 

Pliki do pobrania
Informacja pokontrolnaPobierz