Kontrola NIK - grudzień 2011

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli zwanej dalej "ustawą o NIK", Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie przeprowadziła w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, zwanym dalej "CEN", kontrolę organizacji i finansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w latach 2009 - 2011. w związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole podpisanym 21 listopada 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 


NIK pozytywnie ocenia działania CEN w kontrolowanym zakresie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.


Wytworzył:  Marek Suckiel

Data: 2016-11-04

Opublikował: Marek Suckiel

Data:   2016-11-04 10:00:00

 

Pliki do pobrania
Wystąpienie pokontrolne NIK - grudzień 2011Pobierz