Kursy e-learningowe

Terminy podane poniżej określają rozpoczęcie danego kursu. Możliwe jest dopisanie się do danego szkolenia również w trakcie jego trwania, ponieważ podstawą zaliczenia szkolenia, jest wykonanie zadań zleconych przez moderatorów.

Dane do pierwszego logowania na platformę nadawane są przez prowadzących. Później te same dane wykorzystywane są podczas kolejnych kursów. W każdym przypadku konieczne jest zgłoszenie się na kurs przez bazę szkoleń CEN (Zapisy on-line). 

                                      Zapisy się na szkolenia