Linki do webinariów

Aby otrzymać zaświadczenie z webinarium, konieczne jest logowanie się imieniem i nazwiskiem.

Dodatkowo uczestnik musi posiadać konto w bazie szkoleniowej CEN

 


 

Szkolenie:  4.4.10 Jeżeli praca domowa to jaka?

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>  nagranie dostępne na platformie e-learningowej

Prowadzący: Anna Walkowiak

Termin szkolenia: od 18.09.23 do 02.10.23 r. w formie nagrania. Osoby, które zapisały się na tę formę otrzymają login i hasło dostępu na adres mailowy.


Szkolenie:  4.6.16  Zadania mentora nauczycieli początkujących - webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>  https://tiny.pl/cff2q

Prowadzący:Anna Kiełb

Termin szkolenia: 21.09.2023 godz. 15.00


Szkolenie:   4.3.1 Diagnozowanie potrzeb ucznia i dostosowywanie procesu kształcenia - webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>> https://tiny.pl/cfngt 

Prowadzący: Sabina Małek-Galicka

Termin szkolenia: 21.09.2023 godz. 16.00


Szkolenie:   5.6.22 Praca z uczniem zdolnym na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych z geografii - webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>  https://tiny.pl/cfppc

Prowadzący: Jolanta Piątkowska

Termin szkolenia: 21.09.2023 godz. 18.00


Szkolenie:   5.3.13 Wykorzystanie gry terenowej na lekcji języka niemieckiego - webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>  http://bitly.pl/GsPZ9

Prowadzący: Renata Lemańczyk

Termin szkolenia: 25.09.2023 godz. 18.00


Szkolenie:   4.2.1 Nauczyciel wobec sytuacji trudnych wychowawczo - webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>  

Prowadzący: Teresa Ogniewska

Termin szkolenia: 26.09.2023 godz. 15.30


Szkolenie:     5.1.19 Moja pierwsza klasa - webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>  https://tiny.pl/cfn5r

Prowadzący: Justyna Jakubczyk

Termin szkolenia: 26.09.2023 godz. 15.30


Szkolenie:    5.1.2 „Wędrowniczek na szlaku” edukacja przyrodnicza w terenie - webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>  https://tiny.pl/cf5br

Prowadzący: Małgorzata Pietruk

Termin szkolenia: 26.09.2023 godz. 16.30


Szkolenie:    4.5.1 Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole - webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>> 

Prowadzący: Mariola Rink-Przybylska

Termin szkolenia: 27.09.2023 godz. 15.30


Szkolenie:      5.5.2 Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki - webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>  

Prowadzący: Dawid Cerajewski

Termin szkolenia: 28.09.2023 godz. 17.00


Szkolenie:      5.6.9 Analiza wyników egzaminu maturalnego z chemii w nowej formule 2023 - webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>> 

Prowadzący: Robert Reinert

Termin szkolenia: 28.09.2023 godz. 17.00


Trzy kwadranse w sieci z doradcą religii o ... smartfon na lekcji religii – webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>  https://bit.ly/3qU56EF

Prowadzący: Kazimierz Raczyński

Termin szkolenia: 04.10.2023 godz.15.30


Trzy kwadranse w sieci z doradcą języka angielskiego o ... planowaniu pracy i doborze materiałów na lekcje – webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>  http://bitly.pl/QB7iR

Prowadzący: Dorota Wójcicka - Popowicz

Termin szkolenia: 04.10.2023 godz.15.30