SPRAWOZDANIE ROCZNE 2018

Sprawozdanie roczne CEN w Koszalinie za rok 2018 zawierają poniższe pliki:

Pliki do pobrania
Sprawozdanie finansowe - bilans sporządzony na dzień 31-12-2018r.Pobierz
Sprawozdanie finansowe-informacja dodatkowa jednostki budzetowej sporzadzona na dzien 31-12-2018r.Pobierz
Sprawozdanie finansowe-rachunek zyskow i strat jednostki budzetowej sporzadzony na dzien 31-12-2018 r.Pobierz
Sprawozdanie finansowe-zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporzadzone na dzien 31-12-2018r.Pobierz