SPRAWOZDANIE ROCZNE 2019

Sprawozdanie roczne CEN w Koszalinie za rok 2019 zawierają poniższe pliki:

Pliki do pobrania
Bilans sporządzony na dzień 31-12-2019rPobierz
Informacja dodatkowaPobierz
Informacja uzupełniającaPobierz