SPRAWOZDANIE ROCZNE 2023

Sprawozdanie roczne CEN w Koszalinie za rok 2023 zawiera poniższe pliki:

Pliki do pobrania
Bilans 2023Pobierz