Zbędny majątek Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

 

    Działając zgodnie z Uchwałą Nr VIII/98/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2011r. w sprawie  sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Województwa Zachodniopomorskiego, w który wyposażone są jednostki budżetowe na podstawie art. 18 pkt 1 lit b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie ul. Ruszczyca 16  informuje, że posiada zbędne składniki majątku ruchomego

 

Wyszczególnione przedmioty można oglądać w  godzinach 900-1500

w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. Ruszczyca 16, pokój nr 5

 

Dodatkowych informacji udziela:           

Piotr Landowski  – tel. 94 347 67 37           

Izabela Szydlik  – tel. 94 345 45 05           

Tomasz Szyszkowski  – tel. 94 347 67 33           

 

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert pisemnych z wyszczególnieniem nazwy środka trwałego

i oferowanej ceny w sekretariacie siedziby CEN .           

Pliki do pobrania
Książki przeznaczone do kasacji 1Pobierz
Książki przeznaczone do kasacji 2Pobierz
Książki przeznaczone do kasacji 3Pobierz
Książki przeznaczone do kasacji 4Pobierz