Zbędny majątek Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Działając zgodnie z Uchwałą Nr VIII/98/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2011r. w sprawie  sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Województwa Zachodniopomorskiego, w który wyposażone są jednostki budżetowe na podstawie art. 18 pkt 1 lit b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie ul. Ruszczyca 16 informuje, że posiada zbędne składniki majątku ruchomego 

Wyszczególnione przedmioty można oglądać w  godzinach 900-1500
w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. Ruszczyca 16, pokój nr 5

Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Landowski  – tel. 94 347 67 37

Izabela Szydlik – tel. 94 345 45 05

Tomasz Szyszkowski - tel. 94 347 67 32

          Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem któregoś ze składników majątku przedstawionego na liście, proszę o informacje zwrotną do dnia 30.07.2017 r.        

          Informacja powinna zawierać wskazanie, która konkretnie pozycja z listy Państwa interesuje.

 

 

Pliki do pobrania
Lista zbędnego majątkuPobierz