Olimpiada Malucha - 8 maja 2018r.

Eliminacje szkolne Olimpiady Malucha powinny być przeprowadzone do dnia 6 kwietnia 2018r. Eliminacje międzyszkolne odbędą się 8 maja w SP3 w Koszalinie.
Testy przygotowują a potem sprawdzają metodycy z Centrum Edukacji Nauczycieli. Wyniki zostaną umieszczone na stronie CEN www.cen.edu.pl

Szczegóły zawarte są w regulaminie