Wyniki Małych Olimpiad Przedmiotowych i Olimpiady Malucha 2016/2017

Przedstawiamy Państwu wyniki  Małych Olimpiad Przedmiotowych i Olimpiady Malucha 2016/2017.

Informacje o terminie i miejscu wręczenia dyplomów i nagród laureatom zostaną wysłane do szkoły.

język angielski

język polski

historia

informatyka

matematyka

przyroda

plastyka

Olimpiada Malucha