XVIII edycja Małych Olimpiad Przedmiotowych

Po rocznej przerwie wracamy do organizacji Małych Olimpiad Przedmiotowych, których organizatorami są Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 17 oraz Szkoła Podstawowa nr 18 w Koszalinie we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli.Patronat nad olimpiadami objął Prezydent Miasta Koszalina, który, podobnie jak w latach poprzednich, uhonoruje laureatów nagrodami.

W roku szkolnym 2020/2021 odbędą się olimpiady dla uczniów z klas VI (ewentualnie V) z:

 1. języka polskiego
 2. języka angielskiego
 3. informatyki
 4. matematyki
 5. biologii
 6. geografii
 7. historii
 8. plastyki
 9. muzyki
 10. Olimpiada Malucha – dla uczniów z klas III (ewentualnie II)

Olimpiady zostaną przeprowadzone w 2 etapach:

 • szkolnym – do 26 lutego 2021r.
 • międzyszkolnym – od 13 kwietnia do 23 kwietnia 2021r.

Zakres treści we wszystkich przedmiotach może wykraczać poza podstawę programową klas IV - VI lub działy wskazane w propozycjach do realizacji w klasach IV- VI (historia) lub V-VI (biologia, geografia)_szkoły podstawowej, niezależnie od realizowanego w szkołach programu.

Etap szkolny może odbyć się zdalnie, jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi przeprowadzenie eliminacji w szkole.

Eliminacje międzyszkolne odbędą się w wyznaczonych placówkach z zabezpieczeniem reżimu sanitarnego (jeśli będzie taka potrzeba: dezynfekcja, maseczki, dystans). Jednocześnie organizator zapewnia sobie prawo do zmiany organizacji etapu międzyszkolnego, jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi przeprowadzenie eliminacji w poszczególnych szkołach.

Laureatami zostają osoby z trzema najwyższymi wynikami punktowymi. Lista uczestników eliminacji międzyszkolnych wraz z punktacją zostanie umieszczona na stronie internetowej CEN w Koszalinie do 14.05.2021 r. www.cen.edu.pl

Bardzo serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w Małych Olimpiadach Przedmiotowych.

Regulamin Małych Olimpiad Przedmiotowych