Doradca metodyczny matematyki – Barbara Pawlak

     Jako doradca metodyczny wspieram nauczycieli matematyki w doskonaleniu metod i form pracy służących poprawie efektywności kształcenia. Wspomagam nauczycieli w opracowywaniu programów nauczania, diagnoz i podejmowaniu działań innowacyjnych. Wspomagam nauczycieli w umiejętnościach służących kształtowaniu kompetencji kluczowych i podnoszeniu wyników egzaminów zewnętrznych.

 

Wykorzystuję do tego celu swoją wieloletnią pracę z uczniami oraz doświadczenie wynikające z pracy egzaminatora egzaminu maturalnego z matematyki i egzaminu ósmoklasisty.

Kontakt: barbarapawlak@cen.edu.pl

Zapraszam na dyżury tematyczne, warsztaty, konsultacje indywidualne, zajęcia otwarte, konferencje i do współpracy w ramach sieci współpracy.