Doradca metodyczny matematyki – Barbara Pawlak

    

                                                                             

Jestem nauczycielem matematyki w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie, w tak zwanym ekonomie. Pracuję z uczniami o różnorodnym zaawansowaniu matematycznym. Wykorzystuję to doświadczenie w pracy doradcy metodycznego. Jako doradca metodyczny wspieram nauczycieli matematyki w doskonaleniu metod i form pracy służących poprawie  efektywności kształcenia. Wspomagam nauczycieli w opracowywaniu programów nauczania, diagnoz i podejmowaniu działań innowacyjnych.  Wspomagam nauczycieli w umiejętnościach służących kształtowaniu kompetencji kluczowych i podnoszeniu wyników egzaminów zewnętrznych.

Jestem egzaminatorem OKE Poznań z zakresu egzaminu maturalnego z matematyki, rok rocznie sprawdzam egzaminy maturalne. Jestem egzaminatorem egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Jestem współautorem publikacji  „Matematyka na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych” wyd. FORUM, Publikuję artykuły metodyczne z zakresu dydaktyki matematyki  w Edufocusie. Jestem koordynatorem "Koszalińskiej Szkoły Ćwiczeń".

Prywatnie mama dwójki dzieci, pasjonatka gier planszowych i Geogebry oraz miłośniczka zwierząt,

Kontakt: barbarapawlak@cen.edu.pl tel. 94 347 67 33 w czwartki

Zapraszam na warsztaty, webinary, kursy e-learning, szkolenia problemowe, konsultacje indywidualne, zajęcia otwarte, konferencje i do współpracy w ramach sieci współpracy.

 

Zapraszam do uczestnictwa w szkoleniach w roku szkolnym 2023/2024  

Kurs e-learning

Tytuł: Wizualizacja zagadnień matematycznych z Grafiką 2D w aplikacji GEOGEBRA

Termin: 28 września 2023 trwa do 26 pażdziernika; 

Warsztat _webinarium

Tytuł: Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki 2023

Termin: 5 października 2023

Warsztat _webinarium

Tytuł: Wymagania maturalne z matematyki w 2024 roku- poziom podstawowy i rozszerzony

Krótkie zestawienie anulowanych wymagań egzaminacyjnych w 2024 w artykule w materiałach metodycznych

Termin  2 listopada.2023  godz.16.00

 

Szkolenia Problemowe_ webinarium

Tytuł: Doskonalenie kompetencji  nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego

Termin 30 listopada 2023 godz.16.00

 

 

Kurs e-learning

Tytuł: Dydaktyka nauczania matematyki - zagadnienia związane z uczeniem się i nauczaniem matematyki

Treści:

Podstawowe pojęcia

Metody, formy, narzędzia

Rola zasad nauczania – przykłady z praktyki szkolnej, błędy w stosowaniu

Sposoby wyzwolenia motywacji

Filmy edukacyjne

Termin: rozpoczęcie 13 luty 2024 r zakończenie 19 marca 2024 r

 

Warsztat _webinarium

Tytuł: Rozwiązania metodyczne z matematyki w szkole ponadpodstawowej

Treści:

Rozwiązania metodyczne na wybranych przykładach z własnej praktyki szkolnej

Jak wprowadzić pojęcie i je kształtować, by uczeń je przyswoił

Jak wykorzystać indywidualizację ucznia i ocenianie wewnątrzszkolne

Jak być „dobrym” matematykiem?

Termin  8 luty 2024

 

Warsztat_webinarium

Tytuł: Szkoła myślenia- zadania na dowodzenie

Treści

Stopniowanie trudności w nauce dowodzenia

Dowodzenie zadań algebraicznych - wybór zadań uwzględniający proces myślenia ucznia, metodyka rozwiązywania

Dowodzenie zadań geometrycznych-  wybór zadań, metodyka ich rozwiązywania

Zadania na dowodzenie z teorii liczb, z uwzględnieniem matury w Formule 2023

Literatura wspomagająca naukę dowodzenia

Termin   7 marca 2024  4 kwietnia 2024 godz.16.00

 

Szkolenia zespołu nauczycieli na terenie szkoły- po zgłoszeniu zapotrzebowania

Adresat: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

Tytuł: Matura 2024 – realizacja podstawy programowej, wymagania egzaminacyjne a rola nauczyciela w motywacji i ocenianiu wewnątrzszkolnym

Forma  zajęć: stacjonarne

Program:

Różnice pomiędzy wymaganiami egzaminacyjnymi a podstawą programową

Nauka matematyki a przygotowanie do egzaminu od I klasy

Rola nauczyciela w motywacji

Ocenianie

Termin po uzgodnieniu z daną placówką

Zapraszam serdecznie Państwa do uczestnictwa w sieci współpracy utworzonej dla nauczycieli matematyki 1.16 Sieć nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowywch.  Aby zostać uczestnikiem sieci, należy zapisać się online na formę 1.19

Do moich zadań należy również uczestniczenie w zajęciach otwartych z matematykirealizowanych w Państwa szkołach oraz obserwacje lekcji prowadzonych przez nauczycieli początkujących. W takim przypadku proszę o wypełnienie i przysłanie druku.

Istnieje możliwość  też przeprowadzenia przeze mnie szkolenia zespołu nauczycieli matematyki na terenie szkoły. W takim przypadku proszę o kontakt 94 34 767 33 lub na mojego maila.

Zachecam Państwa do przesyłania ciekawych artykułów metodycznych związanych z nauczaniem matematyki do prowadzonego przez Centrum Edukacji Nauczycieli BANKU DOBRYCH PRAKTYK 

Ciekawe materiały związane z dydaktyką matematyki znajdziecie też Państwo również w Zeszytach Metodycznych eduFOCUS